برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  67 , شماره  3 ; از صفحه 425 تا صفحه 434 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مقطعي استفاده از پربيوتيك مانان اليگوساكاريد و بتا -1 و 3- گلوكان در عملكرد رشد، تركيب لاشه و فعاليت ليزوزيم سرم ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران
 
چکیده: 

اثر مقطعي استفاده از پربيوتيك مانان اليگوساكاريد و بتا -1 و 3- گلوكان در شاخص رشد، تركيب لاشه و فعاليت ليزوزيم سرمماهي قزل آلا با وزن اوليه 0.6± 19.6 به مدت 6 هفته بررسي شد. ماهيان به ميزان 1.5 گرم پربيوتيك در هر كيلوگرم غذا با چهار استراتژي تغذيه شدند كه شامل تيمار شاهد: تغذيه با جيره پايه بدون مكمل پربيوتيك، تيمار 1: تغذيه مداوم با جيره حاوي مكمل پربيوتيك، تيمار 2: تغذيه با جيره حاوي پربيوتيك به مدت يك هفته، سپس، تغذيه با جيرهپايه بدون پربيوتيك به مدت يك هفته و تيمار 3: تغذيه با جيره حاوي پربيوتيك به مدت 2 روز و در ادامه تغذيه با جيره پايه بدون پربيوتيك به مدت 5 روز بود. در عملكرد رشد و تغذيه بين استراتژي هاي مختلف تغذيه اي تفاوت معني داري مشاهده نشد (p>0.05) و بيشترين محتواي چربي لاشه در تيمار 2 (p<0.05) مشاهده شد. بيشترين ميزان فعاليت ليزوزيم سرم در تيمار مداوم پربيوتيك معادل 53.89 ميلي گرم بر ميلي ليتر و كمترين ميزان مربوط به تيمار شاهد معادل 16.88 ميلي گرم بر ميلي ليتر مشاهده شد (p<0.05). اين تحقيق نشان داد به كارگيري مداوم پربيوتيك در مقايسه با استفاده مقطعي آن از كارايي بهتري برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی