برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  69 , شماره  2 ; از صفحه 221 تا صفحه 234 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از تحليل تشخيصي براي بررسي اثرات اکولوژيک پساب کارگاه تکثير و پرورش قزل آلاي رنگين کمان بر ساختار جوامع بنتيک (مطالعه موردي: رودخانه گاماسياب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 

رودخانه گاماسياب به عنوان يکي از پرآب ترين رودخانه هاي غرب کشور بوده و دريافت کننده پساب کارگاه هاي پرورش قزل آلاست. ارزيابي پساب کارگاه بر رودخانه با ارزيابي زيستي کفزيان صورت پذيرفت. نمونه برداري از ماکروبنتوزهاي اين رودخانه توسط سوربر، طي چهار فصل بهار، تابستان، پاييز و زمستان سال 1392 با انتخاب يک کارگاه پرورش در بالادست رودخانه و چهار ايستگاه در ورودي، خروجي، 500 متري و 1000 متري کارگاه در سه تکرار انجام شد. طي اين مدت، 5454 نمونه از جانداران کفزي بررسي و شناسايي شد که متعلق به 11 راسته، 22 خانواده و 25 جنس بودند. بيشترين فراواني را در اکثر ايستگاه ها راسته افمروپترا تشکيل داده که 4 خانواده و 6 جنس در اين راسته شناسايي شدند. فراواني ماکروبنتوزها و درصد EPT درکليه فصول در ايستگاه خروجي کاهش يافت، غناي تاکسوني در ايستگاه خروجي در بهار و پاييز کاهش و درتابستان افزايش داشته که اين تغييرات معني دار نبود. تغييرات شاخص تنوع شانون- واينر نيز در غالب ايستگاه ها معني دار نبوده است. شاخص هيلسنهوف کيفيت آب را در ايستگاه هاي مختلف بسيار خوب، خوب و مناسب ارزيابي نمود که غالبا در ايستگاه خروجي کيفيت آب يک درجه کاهش داشت. در بررسي اثر ايستگاه ها و فصل هاي مختلف بر ماکروبنتوزها از طريق تحليل تشخيصي، مشخص گرديد که ايستگاه خروجي بيشترين تفاوت را با ايستگاه ورودي دارد و فصل تابستان نيز بيشترين تفاوت را از لحاظ جوامع ماکروبنتوزي با فصول ديگر دارد. همچنين بررسي همبستگي دو شاخص شانون – واينر و EPT/Chir با بزرگ بي مهرگان کفزي نشان داد که اين دو شاخص در بررسي اثر ايستگاه ها با يکديگر همبستگي منفي و در بررسي اثر فصل ها همبستگي مثبت دارند. با فاصله گرفتن حدود 1 کيلومتر از ايستگاه خروجي شرايط تا حدودي بهبود يافته ولي بطور کلي فون بنتوزهاي رودخانه تغيير کرده و پس ازطي يک کيلومتر به حالت اول بر نميگردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طیبی، ل.، و پورباقر، ه.، و فرحمند، ح.، و میرواقفی، ع. (1395). استفاده از تحلیل تشخیصی برای بررسی اثرات اکولوژیک پساب کارگاه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ساختار جوامع بنتیک (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب). شیلات (منابع طبیعی ایران), 69(2), 221-234. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297859Vancouver : کپی

طیبی لیما، پورباقر هادی، فرحمند حمید، میرواقفی علیرضا. استفاده از تحلیل تشخیصی برای بررسی اثرات اکولوژیک پساب کارگاه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ساختار جوامع بنتیک (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب). شیلات (منابع طبیعی ایران). 1395 [cited 2021May12];69(2):221-234. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297859IEEE : کپی

طیبی، ل.، پورباقر، ه.، فرحمند، ح.، میرواقفی، ع.، 1395. استفاده از تحلیل تشخیصی برای بررسی اثرات اکولوژیک پساب کارگاه تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ساختار جوامع بنتیک (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب). شیلات (منابع طبیعی ایران), [online] 69(2), pp.221-234. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297859. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی