برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  8 , شماره  8 (ويژه نامه) ; از صفحه 1073 تا صفحه 1085 .
 
عنوان مقاله: 

پايايي، روايي و برازش مدل پنج عاملي مقياس قابليت يادگيري سازماني در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است