برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدلي جهت تعيين رابطه بين برنامه درسي پاسخ گو و ارزشيابي کلاسي ادراک شده مبتني بر ميانجي گري درگيري تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، محلات، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعيين رابطه بين برنامه درسي پاسخ گو و ارزشيابي کلاسي ادراک شده مبتني بر ميانجي گري درگيري تحصيلي بوده است. روش تحقيق حاضر، توصيفي از نوع همبستگي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان مدارس متوسطه هوشمند شهر اصفهان در سال تحصيلي 1391-1390 (تعداد 11368 نفر) تشکيل داده اند. روش نمونه گيري، خوشه اي چند مرحله اي تصادفي بوده که نهايتا تعداد 372 نفر از دانش آموزان مدارس هوشمند، بر اساس فرمول نمونه گيري کوکران براي تحقيق انتخاب مي شوند. براي جمع آوري اطلاعات از دو روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. ابزار تحقيق سه پرسشنامه محقق ساخته است: 1- پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسي پاسخ گو (شناختي، عاطفي، و رواني حرکتي) (1391)، (p=0.86) 2- پرسشنامه محقق ساخته درگيري تحصيلي (1391)، (p=0.92) و 3- پرسشنامه محقق ساخته ارزشيابي کلاسي ادراک شده است (1391)، (p=0.89) که بر حسب 5 درجه اي ليکرت تنظيم و درجه بندي مي شوند. براي تامين روايي پرسشنامه ها به لحاظ محتوا از نظر متخصصان استفاده شده است. از نرم افزار SPSS نسخه 18 و نرم افزار ليزرل، از آزمون هاي همبستگي، رگرسيون چندگانه گام به گام و مدل معادله ساختاري براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده به عمل آمده است. به طور کلي نتايج پژوهش نشان داد، بين برنامه درسي پاسخ گو در ابعاد سه گانه (شناختي، عاطفي، و رواني حرکتي) با ارزشيابي ادراک شده (تبحر محور و عملکرد محور)، رابطه معناداري وجود دارد. نيز يافته هاي پژوهش نشان داد، اثرات غير مستقيم برنامه درسي پاسخ گو در بعد شناختي (0.018)، برنامه درسي پاسخگو در بعد عاطفي (0.023)، برنامه درسي پاسخ گو در بعد رواني حرکتي (0.027) بوده است. همچنين نتايج نشان داد، مدل مورد مطالعه از برازش نسبتا مطلوبي برخوردار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شفیع پورمطلق، ف.، و راستی برزکی، م. (1395). ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین برنامه درسی پاسخ گو و ارزشیابی کلاسی ادراک شده مبتنی بر میانجی گری درگیری تحصیلی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 13(23 (پیاپی 50)), 64-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297729Vancouver : کپی

شفیع پورمطلق فرهاد، راستی برزکی مهدی. ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین برنامه درسی پاسخ گو و ارزشیابی کلاسی ادراک شده مبتنی بر میانجی گری درگیری تحصیلی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1395 [cited 2021August02];13(23 (پیاپی 50)):64-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297729IEEE : کپی

شفیع پورمطلق، ف.، راستی برزکی، م.، 1395. ارائه مدلی جهت تعیین رابطه بین برنامه درسی پاسخ گو و ارزشیابی کلاسی ادراک شده مبتنی بر میانجی گری درگیری تحصیلی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 13(23 (پیاپی 50)), pp.64-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297729. 

 
بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی