نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي يادگيري با روحيه پرسشگري دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف برررسي رابطه سبک هاي يادگيري با روحيه پرسشگري دانشجويان کارشناسي دانشگاه اصفهان با استفاده از روش توصيفي پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش 9183 نفر ازدانشجويان دانشگاه اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، 376 نفر انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سبک يادگيري کلب (1984) و محقق ساخته روحيه پرسشگري انجام شده است. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه ها مورد تاييد متخصصان قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها توسط آلفاي کرونباخ براي هر يک از مولفه هاي سبک هاي يادگيري تعيين گرديد. براي تجزيه و تحليل از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.يافته ها نشان داد که بين سبک هاي يادگيري با روحيه پرسشگري ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج آزمون خي دو نشان داد که بين سبک هاي يادگيري به تفکيک جنسيت و رشته تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون من ويتني نشان داد که تفاوت معنادار بين روحيه پرسشگري دانشجويان به تفکيک جنسيت وجود ندارد. نتايج آزمون کروسکال واليس نشان دادکه بين روحيه پرسشگري دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي تفاوت وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدرپور، م.، و نیلی احمدآبادی، م.، و یارمحمدیان، م. (1395). رابطه سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 13(23 (پیاپی 50)), 53-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297724Vancouver : کپی

حیدرپور معصومه، نیلی احمدآبادی محمدرضا، یارمحمدیان محمدحسین. رابطه سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1395 [cited 2022May28];13(23 (پیاپی 50)):53-63. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297724IEEE : کپی

حیدرپور، م.، نیلی احمدآبادی، م.، یارمحمدیان، م.، 1395. رابطه سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 13(23 (پیاپی 50)), pp.53-63. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297724. 

 
بازدید یکساله 249 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی