برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي يادگيري با روحيه پرسشگري دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف برررسي رابطه سبک هاي يادگيري با روحيه پرسشگري دانشجويان کارشناسي دانشگاه اصفهان با استفاده از روش توصيفي پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش 9183 نفر ازدانشجويان دانشگاه اصفهان بوده که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي، 376 نفر انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سبک يادگيري کلب (1984) و محقق ساخته روحيه پرسشگري انجام شده است. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه ها مورد تاييد متخصصان قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها توسط آلفاي کرونباخ براي هر يک از مولفه هاي سبک هاي يادگيري تعيين گرديد. براي تجزيه و تحليل از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد.يافته ها نشان داد که بين سبک هاي يادگيري با روحيه پرسشگري ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج آزمون خي دو نشان داد که بين سبک هاي يادگيري به تفکيک جنسيت و رشته تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد. نتايج آزمون من ويتني نشان داد که تفاوت معنادار بين روحيه پرسشگري دانشجويان به تفکيک جنسيت وجود ندارد. نتايج آزمون کروسکال واليس نشان دادکه بين روحيه پرسشگري دانشجويان رشته هاي مختلف تحصيلي تفاوت وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 244
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی