برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزيابي عملکرد معلمان از طريق ويدئو ديتا با ساير روش هاي موجود ارزيابي عملکرد تدريس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه ارزيابي عملکرد معلمان از طريق ويدئو ديتا با ساير روش هاي موجود ارزيابي عملکرد تدريس بود و از رويکرد کمي کيفي، از نوع متوالي استفاده شد. روش پژوهش کمي (توصيفي) و کيفي (مطالعه موردي) بود. جامعه آماري، شامل کليه دبيران، مديران و ارزيابان آموزشي مدارس مقطع متوسطه اول شهر سنندج در سال 91-92 به تعداد 238 نفر بود. نمونه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و حجم 142 نفر براي تحقيق کمي، با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد و براي قسمت کيفي، از بين معلمان علوم با روش نمونه گيري در دسترس و نمونه گيري اشباع نظري با حجم 8 نفر مشارکت کننده که حاضر به فيلم برداري و مصاحبه شدند، به اشباع رسيد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نيمه ساختمند بود. با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ، پايايي پرسشنامه 0.86 و تجزيه و تحليل از طريق تحليل عاملي تاييدي، فريدمن، تحليل واريانس، آزمون تعقيبي شفه و آزمون t تک نمونه اي با استفاده از نرم افزار lisrel و spss نسخه 19 انجام شد. نتايج نشان داد رويکرد پرسش محور با نظام کنوني تناسب بيشتري داشت. رويکردهاي پاسخ گويي/ بهبود و مدافعه اجتماعي در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند. استفاده ويدئو ديتا در ارزيابي عملکرد معلمان به منظور دستيابي به اهداف نظام ارزيابي عملکرد و حل مشکلات آن از نظر شرکت کنندگان مفيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ریگی، ع.، و قادری، م.، و سلیمی، ج. (1395). مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق ویدئو دیتا با سایر روش های موجود ارزیابی عملکرد تدریس. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 13(23 (پیاپی 50)), 27-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297715Vancouver : کپی

ریگی عاطفه، قادری مصطفی، سلیمی جمال. مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق ویدئو دیتا با سایر روش های موجود ارزیابی عملکرد تدریس. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1395 [cited 2021May16];13(23 (پیاپی 50)):27-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297715IEEE : کپی

ریگی، ع.، قادری، م.، سلیمی، ج.، 1395. مقایسه ارزیابی عملکرد معلمان از طریق ویدئو دیتا با سایر روش های موجود ارزیابی عملکرد تدریس. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 13(23 (پیاپی 50)), pp.27-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297715. 

 
بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی