برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي گروهي (مبتني بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگري نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اينکه پرخاشگري پيامدهاي زيانباري براي نوجوان و اطرافيان آنها دارد، اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي گروهي (مبتني بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگري نوجوانان انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي به صورت پيش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمايش و کنترل مي باشد. نمونه آماري شامل 24 نوجوان پرخاشگر (با توجه به نمره حاصله از پرسشنامه پرخاشگري باس و پري ) بودند که از بين مدارس شبانه روزي انتخاب شدند و پس از موافقت با شرکت در پژوهش، به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. ابزار اين پژوهش، پرسشنامه پرخاشگري باس و پري بوده. معيار ورود به پژوهش، کسب نمره يک انحراف استاندارد بالاي ميانگين در اين مقياس بود. روش درماني پژوهش، شامل هشت جلسه درماني بر اساس دستورالعمل اجرايي ميلر و همکاران بود
.
يافته ها: با توجه به يافته هاي پژوهش، رفتار درماني ديالکتيک باعث کاهش پرخاشگري نوجوانان گرديد. در بررسي ابعاد پرخاشگري شامل رفتاري(فيزيکي و کلامي )، شناختي و هيجاني بر اساس آزمون تحليل کوواريانس چند متغيري، آثار بين آزمودني هاي فقط بعد هيجاني پرخاشگري به سطح معنا داري آماري رسيد
.
نتيجه گيري: رفتار درماني ديالکتيکي گروهي مبتني بر آموزش مهارت ها، از طريق اثرگذاري بر بعد هيجاني پرخاشگري باعث بهبودي پرخاشگري نوجوانان مي گردد. با وجود اين، رفتار درماني ديالکتيک گروهي طي يک دوره درماني 8 جلسه اي براي کاهش ابعاد رفتاري و شناختي پرخاشگري نوجوانان کافي نيست. اين امر لزوم يک مداخله جامع تر براي کاهش دو بعد ديگر را يادآور مي سازد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علیجانزاده، م.، و مکوندحسینی، ش.، و کیان ارثی، ف. (1393). اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان. روان شناسی بالینی, 6(3 (پیاپی 23)), 23-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297643Vancouver : کپی

علیجانزاده محمد، مکوندحسینی شاهرخ، کیان ارثی فرحناز. اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان. روان شناسی بالینی. 1393 [cited 2021May11];6(3 (پیاپی 23)):23-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297643IEEE : کپی

علیجانزاده، م.، مکوندحسینی، ش.، کیان ارثی، ف.، 1393. اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان. روان شناسی بالینی, [online] 6(3 (پیاپی 23)), pp.23-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297643. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 283 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی