برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  9 , شماره  28 ; از صفحه 39 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

تاثيرات گردشگري بر توسعه پايدار شهري از نظر ساکنان (مورد مطالعه: جزيره قشم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

گردشگري، از فعاليت هاي مهم با پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي در شهرهاست. سياست توسعه گردشگري، رويکردي است که شهر با تاکيد بر آن مي تواند ضمن افزايش منافع آن، تاثيرات منفي را به حداقل کاهش دهد. تحقيق حاضر با هدف بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و محيطي گردشگري برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن، مطالعه اي اکتشافي و مبتني بر روش توصيفي-تحليلي و جمعآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني است. جامعه آماري پژوهش را تمامي سرپرستان خانوار در شهر تشکيل ميدهند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 371 نفر از آنان از طريق روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها spss 0 حاکي از پايايي مطلوب آن است. اطلاعات از طريق نرم افزار / از طريق پرسشنامه گردآوري شده و آلفاي کرونباخ 78 طبقه بندي و با استفاده از آزمون ناپارامتري کاي اسکوئر معني داري شاخصها مشخص و تحليل ها انجام شد. نتايج اين پژوهش منتج از تجربيات و نظرات ساکنان شهر، نشان مي دهد که گردشگري، باوجود اشتغال زايي، افزايش درآمد و بهبود کمي و کيفي صنايع دستي، سبب بالا رفتن قيمت ها، سوداگري و تغيير کاربري زمين و افزايش ساخت و ساز و ازبين رفتن بافت با ارزش در شهر و ازاين رو باوجود منافع اقتصادي، سبب ناپايداري کالبدي شهر شده است. از لحاظ اجتماعي، باعث بهبود وضعيت آموزش و بهداشت، افزايش تعامل شهرندان و امنيت و لذا پايداري نسبي اجتماعي شده ولي از لحاظ محيط زيست، پيامدهاي منفي زيادي از قبيل آلودگي هاي محيطي، افزايش ترافيک، تغيير کاربري هاي مفيد براي محيط زيست شهري همراه بوده که مغاير با اهداف توسعه پايدار شهري است. بنابراين، با برنامه ريزي اصولي و تلاش براي استفاده بهينه از ورود گردشگران ميتوان وضعيت اقتصادي، اجتماعي، محيطي و کالبدي شهر را بهبود بخشيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 228 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی