برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  9 , شماره  29 ; از صفحه 163 تا صفحه 187 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه خود اثربخشي و جهت گيري مذهبي با هوش فرهنگي و هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر رابطه خود اثربخشي و جهت گيري مذهبي با هوش فرهنگي و هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي اهواز است. حجم نمونه مورد مطالعه 380 نفر بودند که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از چهار پرسشنامه خود اثربخشي، پرسشنامه جهت گيري مذهبي، پرسشنامه هوش فرهنگي و پرسشنامه هوش معنوي، پرسشنامه استفاده گرديد. اين تحقيق از نوع همبستگي بود و براي تحليل آماري داده ها از ضريب همبستگي ساده (پيرسون) و تحليل کانوني استفاده شد. نتايج تحليل داده هاي اين پژوهش نشان داد که بين خود اثربخشي با هوش فرهنگي در سطح (p<0.05) در دانشجويان رابطه معني دار وجود دارد (P<0.0001 و R=0.56) بين خود اثربخشي با هوش معنوي در سطح (P<0.05) در دانشجويان رابطه معني دار وجود دارد (P<0.0001 و R=0.53). بين جهت گيري مذهبي با هوش فرهنگي در سطح (p<0.05) در دانشجويان رابطه وجود دارد. (P<0.0001 و R=0.42). بين جهت گيري مذهبي با هوش معنوي در سطح (P<0.05) در دانشجويان رابطه وجود دارد (P<0.0001 و R=0.40). بين خود اثربخشي و جهت گيري مذهبي با هوش فرهنگي و هوش معنوي در دانشجويان رابطه وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 162
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی