برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 257 تا صفحه 268 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از مدل هاي رياضي تعيين ضرايب سينتيكي رشد ميكروارگانيسم ها جهت ارزيابي كارايي تصفيه خانه هاي فاضلاب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تعيين ثابت هاي رشد ميكروارگانيسم ها از مهم ترين عوامل طراحي فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي فاضلاب جهت تعيين كارايي اين فرايندها در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري يا صنعتي است. يكي از مهم ترين روابطي كه توسط مهندسان جهت طراحي فرايندهاي بيولوژيكي لجن فعال استفاده مي گردد معادله مونود و استفاده از مدل هاي رياضي لجن فعال (ASM) مي باشد.
مواد و روش ها: اطلاعات مورد نياز با استفاده از پايلوت آزمايشگاهي با رعايت ميزان هوادهي، دما و
pH و در غلظت هاي مختلف خوراك ورودي به تصفيه خانه فاضلاب شهرك اكباتان بدست آمد. تغييرات رشد ميكروارگانيسم ها با اندازه گيري MLVSS و با تغييرات COD معادل سوبستراي ورودي در محدوده 50-500mg/L بررسي شد. با اطلاعات حاصل از شرايط آزمايشگاهي مقادير k0 و Ks و ضرايب سينتيكي رشد ميكروارگانيسم ها با توجه به تغييرات MLVSS و COD با استفاده از مدل ASM1 و روابط توسعه يافته مدل مونود تعيين شد.
يافته ها: نتايج حاصل از مدل ASM1 براي ضرايب سينتيكي Ks به ميزان31.2g COD.m-3 ،  mHبه ميزان3.9day-1 ، bH به ميزان 0.077day-1 و YH معادل 0.51gCOD XH (gCOD SS)-1 تعيين گرديد كه به ترتيب با نتايج حاصل از ضرايب سينتيكي با استفاده از معادلات متداول در فرايندهاي لجن فعال به ترتيب به ميزان 7.6، 9.2، 9.4، و 6.9 درصد اختلاف دارند.
نتيجه گيري: ارزيابي پارامترهاي Y، kd،k0  و Ks در شرايط بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب شهرك اكباتان تهران نشان داد كه مدل ASM1 به خوبي مي تواند اين ضرايب را تعيين كرده و از اين حيث شرايط راهبري بيولوژيكي تصفيه خانه مناسب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 313
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی