نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 49 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي بارش ماهواره اي 3B43 و مقايسه آن با مقادير حاصل از تكنيك درون يابي كريجينگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است