برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 233 تا صفحه 242 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل و بررسي پتانسيل خورندگي آب هاي زيرزميني شهرستان قروه از طريق شبيه سازي شاخص هاي خورندگي به روش مونت-كارلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رسوب گذاري و خورندگي به عنوان عوامل مخرب كيفيت آب آشاميدني مشكلاتي را نظير كاهش بهداشت عمومي، كاهش كيفيت آب و كاهش عمر مفيد تجهيزات لوله كشي ايجاد مي كند و درنهايت كنترل آن تاثير بسزايي در بهداشت و كيفيت آب دارد. لذا هدف از اين مطالعه بررسي شاخص هاي كيفيت خورندگي يا رسوب گذاري منابع آب هاي زيرزميني شهرستان قروه در استان كردستان، با استفاده از روش آماري مونت كارلو به منظور كاهش عدم قطعيت و افزايش دقت برآورد مقدار شاخص ها، صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: اطلاعات موردنياز در اين مطالعه شامل 64 نمونه از 16 چاه تامين كننده آب شهرستان قروه در مدت 12 ماه طي سال هاي 92-91 به منظور خصوصيات كيفي آب و تشخيص خورندگي و رسوب گذاري آب منطقه با استفاده از شاخص هاي لانژلير، رايزنر، لارسون - اسكولد و پوكوريوس برداشت و موردمطالعه قرار گرفت.
يافته ها: مقدار متوسط شاخص هاي لانژلير، رايزنار، پوكوريوس و لارسون-اسكولد به ترتيب برابر با 0.015±0.5449، 0.017±6.8878، 0.007±7.3754 و 0.0390±0.0919 تعيين گرديد. همچنين مقادير احتمال هاي برآورد شده براي بروز پديده هاي خورندگي و رسوب گذاري به ترتيب براي شاخص لانژلير 6.59% و 47.57%، براي شاخص رايزنار كمتر از 11.77% و 54.33% ، براي شاخص پوكوريوس كمتر 17.47% و 36.33% و نهايتا براي شاخص لارسون-اسكولد 0.15% و 9.74% تعيين گرديد.
نتيجه گيري: تمامي شاخص ها موردبررسي نتايج يكساني را براي وضعيت آب نشان دادند و حاكي از وضعيت نسبتا رسوب گذار آب منطقه مي باشند. مهم ترين عامل اثرگذار بر مقدار شاخص هاي موردمطالعه بر اساس آزمون پيرسون pH و مقدار يون كلسيم مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی