برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 23 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مثبت نگري در افزايش اميد با تاکيد بر قرآن و آموزه هاي اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي آموزش مثبت نگري بر افزايش اميد با تاکيد بر قرآن و آموزه هاي اسلامي در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان بود. پژوهش از نوع نيمه تجربي همراه با گروه تجربي و گواه بود. روش نمونه گيري ابتدا کل جامعه آماري به تعداد 300 نفر پرسشنامه اميد اسنايدر را تکميل کردند و شرکت کنندگاني که پايين ترين نمره را اخذ کردند تعداد 50 نفر انتخاب و به صورت تصادفي در گروه تجربي و گواه جايگزين شدند. به گروه تجربي هشت جلسه نود دقيقه اي به صورت هفتگي، آموزش مثبت نگري با تاکيد بر قرآن و آموزه هاي ديني ارائه گرديد. در پايان آموزش، از هر دو گروه خواسته شد پرسشنامه مذکور را مجددا تکميل نمايند. در مرحله بعد، پس از دو ماه آزمون پيگيري اميد براي سنجش ماندگاري آموزش هاي داده شده اجرا گرديد. براي تحليل داده ها علاوه بر استفاده از آمار توصيفي از روش تحليل کوواريانس چند متغيري (MANCOVA) و تحليل کوواريانس تک متغيري (ANCOVA) استفاده شد. نتايج آزمون هاي تجزيه و تحليل کواريانس چند متغيري و تک متغيري نشان داد که تفاوت معني داري بين دو گروه در افزايش اميد در مرحله پس آزمون وجود دارد. و در مرحله پيگيري نيز ثبات داشته است. نتايج نشان مي دهد که آموزش گروهي مثبت نگري با تاکيد بر قرآن و آموزه هاي اسلامي در گروه تجربي نسبت به گروه گواه باعث افزايش متغير اميد و زير مقياس هاي آن شده است. اين نتايج در مرحله پيگيري نيز ثبات داشته و مورد تاييد قرار گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی