نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 47 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش تاب آوري و مديريت استرس (SMART) بر کاهش استرس ادراک شده و تغيير نگرش به مصرف مواد در بين زندانيان مرد وابسته به مواد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 
استرس ادراک شده در زندانيان مي تواند باعث مشکلات جسمي، رواني و همچنين نگرش مثبت و گرايش به مصرف مواد در آن ها شود. اين پژوهش به منظور کاهش استرس ادراک شده و همچنين تغيير نگرش به مصرف مواد در ميان زندانيان وابسته به مواد انجام شده است. اينپژوهش بهصورت نيمه آزمايشي باپيشآزمون، پسآزمون و پيگيري همراه با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش، زندانيان مرد معتاد شهرستان رفسنجان بود که تحت درمان نگه دارنده متادون بودند. 30 نفر از آن ها به صورت تصادفي انتخاب شدند و مجددا به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) و نگرش به مصرف مواد نظري (1378) استفاده شد. برنامه آموزش طي 10 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقيقه بر روي آزمودنيهاي گروه آزمايش انجام شد. بعد از اتمام جلسات، پس آزمون گرفته شد و 2ماه بعد نيز آزمون پيگيري اجرا شد. ميانگين نمرات دو مقياس هم در دوره پس آزمون و هم پيگيري کاهش معني داري در گروه آزمايش نشان داد، اما در گروه کنترل چنين نبود. با توجه به يافته ها مي توان گفت مداخله اخير هم در کوتاه مدت و هم در طولاني مدت، تاثير معني داري در کاهش استرس ادراک شده داشته و همچنين موجب تقويت نگرش منفي به مصرف مواد شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، ک.، و حسین ثابت، ف.، و سهرابی، ف. (1395). اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس (SMART) بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد. مطالعات روانشناسی بالینی, 6(22), 47-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297477Vancouver : کپی

رحیمی کاوه، حسین ثابت فریده، سهرابی فرامرز. اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس (SMART) بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد. مطالعات روانشناسی بالینی. 1395 [cited 2022May26];6(22):47-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297477IEEE : کپی

رحیمی، ک.، حسین ثابت، ف.، سهرابی، ف.، 1395. اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس (SMART) بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد. مطالعات روانشناسی بالینی, [online] 6(22), pp.47-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297477. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 341 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی