4 SID.ir | اثربخشي درمان فراشناختي بر انديشه خودکشي بيماران افسرده تحت درمان دارويي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان فراشناختي بر انديشه خودکشي بيماران افسرده تحت درمان دارويي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
 
چکیده: 

درمان فراشناختي درمان نو ظهوري است که يکي از مولفه هاي موثر در آسيب شناسي رواني را کاهش نشخوار فکري قلمداد مي کند. در پژوهش حاضر سعي شده است تا اثربخشي اين نوع درمان بر انديشه خودکشي بيماران مبتلا به افسردگي مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهش در چارچوب طرح شبه آزمايشي پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. از بين بيماران مبتلا به افسردگي مراجعه کننده به دو کلينيک روانپزشکي شهر تبريز 30 نفر که ملاک انديشه خودکشي را دارا بودند بصورت تصادفي در 2 گروه آزمايش و کنترل جاي گزين شدند. ابزار جمع آوري داده هامقياس انديشه پردازي خودکشي بک بود.از تي زوجي براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه استفاده شد. سطح معناداري در اين مطالعه 0.05 بود.پيش ازمون و پس آزمون در گروه کنترل 18.8±3.8 و 18.4±2.5 بود و پيش آزمون و پس آزمون در گروه ازمايش به ترتيب 18.5±4.4 و 14.7±2.2 بود. نتايج حاکي از آن بود که درمان فراشناختي در بهبود انديشه خودکشي بيماران مبتلا به افسردگي تاثير معناداري دارد (p=0.0001). نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، درمان فراشناختي با تمرکز بر نشخوار فکري مي تواند در کاهش انديشه خودکشي بيماران مبتلا به افسردگي موثر باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی