نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  24 , شماره  4 ; از صفحه 115 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

كاربرد روش تصميم گيري چندمعياره مكاني فازي در تعيين مناطق آسيب پذير از سيلاب، مطالعه موردي: حوضه آبخيز شهري تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است