برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي مبتني بر مدل فلنر بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان قرباني قلدري با توجه به نوع جهت گيري اهداف اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي مبتني بر مدل فلنر بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان قرباني قلدري با توجه به نقش جهت گيري اهداف اجتماعي بود.طرح پژوهش از نوع نيمه آزمايشي پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه شامل دانش آموزان دختر قرباني قلدري در مدرسه بود که در پايه هفتم و هشتم دوره اول مقطع متوسطه مشغول به تحصيل بودند. نمونه شامل 96 دانش آموز قرباني قلدري بود که با توجه به نوع جهت گيري اجتماعي به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش وکنترل منسوب شدند (گروه آزمايش= 48 نفر، گروه کنترل= 48 نفر). براي جمع آوري داده ها از مقياس قرباني قلدري کاليفرنيا، جهت گيري اهداف پيشرفت اجتماعي و سازگاري اجتماعي استفاده شد. آموزش کفايت اجتماعي براي گروه آزمايش در 12 جلسه به مدت شش هفته ارائه گرديد و گروه کنترل هيچ آموزشي دريافت نکرد. نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري دو راهه نشان داد که آموزش کفايت اجتماعي بر افزايش سازگاري دانش آموزان قرباني قلدري اثربخش است و اين افزايش در گروه هاي تبحري اجتماعي و عملکردگرايي اجتماعي بود اما در افزايش سازگاري اجتماعي گروه عملکردگريزي اجتماعي تاثيري ديده نشد. در مجموع نتايج حاکي از آن است که مي توان ازآموزش کفايت اجتماعي مبتني بر مدل فلنر براي افزايش سازگاري دانش آموزان قرباني قلدري استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی