نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي مبتني بر مدل فلنر بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان قرباني قلدري با توجه به نوع جهت گيري اهداف اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي مبتني بر مدل فلنر بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان قرباني قلدري با توجه به نقش جهت گيري اهداف اجتماعي بود.طرح پژوهش از نوع نيمه آزمايشي پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه شامل دانش آموزان دختر قرباني قلدري در مدرسه بود که در پايه هفتم و هشتم دوره اول مقطع متوسطه مشغول به تحصيل بودند. نمونه شامل 96 دانش آموز قرباني قلدري بود که با توجه به نوع جهت گيري اجتماعي به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش وکنترل منسوب شدند (گروه آزمايش= 48 نفر، گروه کنترل= 48 نفر). براي جمع آوري داده ها از مقياس قرباني قلدري کاليفرنيا، جهت گيري اهداف پيشرفت اجتماعي و سازگاري اجتماعي استفاده شد. آموزش کفايت اجتماعي براي گروه آزمايش در 12 جلسه به مدت شش هفته ارائه گرديد و گروه کنترل هيچ آموزشي دريافت نکرد. نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري دو راهه نشان داد که آموزش کفايت اجتماعي بر افزايش سازگاري دانش آموزان قرباني قلدري اثربخش است و اين افزايش در گروه هاي تبحري اجتماعي و عملکردگرايي اجتماعي بود اما در افزايش سازگاري اجتماعي گروه عملکردگريزي اجتماعي تاثيري ديده نشد. در مجموع نتايج حاکي از آن است که مي توان ازآموزش کفايت اجتماعي مبتني بر مدل فلنر براي افزايش سازگاري دانش آموزان قرباني قلدري استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیرامی، م.، و هاشمی نصرت آباد، ت.، و بدری گرگری، ر.، و دبیری، س. (1395). اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی. مطالعات روانشناسی بالینی, 6(23), 1-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297347Vancouver : کپی

بیرامی منصور، هاشمی نصرت آباد تورج، بدری گرگری رحیم، دبیری سولماز. اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی. مطالعات روانشناسی بالینی. 1395 [cited 2022May21];6(23):1-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297347IEEE : کپی

بیرامی، م.، هاشمی نصرت آباد، ت.، بدری گرگری، ر.، دبیری، س.، 1395. اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی. مطالعات روانشناسی بالینی, [online] 6(23), pp.1-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297347. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 409 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی