برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  10 , شماره  32 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه باورهاي ناکارآمد و سبک هاي مقابله اي با گرايش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دختر دبيرستاني 14 تا 18 ساله شهر قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه باورهاي ناکارآمد و سبک هاي مقابله اي با گرايش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان دختر دبيرستاني 18-14 ساله شهر قم بود. جامعه آماري پژوهش حاضر کليه نوجوانان دختر 18 تا 14 ساله دبيرستاني مشغول به تحصيل در دبيرستان هاي شهرستان قم در سال تحصيلي 95- 1394 بودند. 144 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آنان پرسشنامه هاي باورهاي ناکارآمد، سبک هاي مقابله اي و خطرپذيري نوجوانان را تکميل نمودند. روش اجراي پژوهش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از همبستگي و رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج همبستگي پيرسون نشان داد بين باورهاي ناکارآمد با گرايش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين سبک مقابله اي مساله مدار با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه منفي و معني دار و سبک مقابله اي هيجان مدار با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و معني دار دارد. نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام براي پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر از روي باورهاي ناکارآمد نشان داد در گام اول نياز به راضي کردن ديگران، در گام دوم آسيب پذيري- ارزشيابي عملکرد، در گام سوم نياز به تاييد ديگران و در گام چهارم موفقيت – کمال طلبي قادر به پيش بيني 47 درصد از تغييرات گرايش به رفتارهاي پرخطر مي باشند علاوه بر اين نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام براي پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر از روي راهبردهاي مقابله اي نشان داد در گام اول سبک هيجان مدار و در گام دوم سبک مساله مدار قادر به پيش بيني 38.9 درصد از تغييرات گرايش به رفتارهاي پرخطر هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی