نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  20 , شماره  6 ; از صفحه 50 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير اوريکولوتراپي بر اضطراب پس از سزارين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اضطراب پس از سزارين با افزايش درد، ميزان استفاده از آنالژزيک ها و افزايش مدت بستري در بيمارستان همراه است. اوريکولوتراپي ممکن است به عنوان يک روش طب مکمل جهت کاهش اضطراب مفيد باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير اوريکولوتراپي بر اضطراب بيماران بعد از سزارين انجام شد.روش کار:اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي دوگروهه در سال 1394 بر روي 66 زن باردار مراجعه کننده جهت سزارين به بيمارستان ام البنين (س) مشهد انجام شد. در گروه مداخله 3-2 ساعت بعد از عمل، به مدت 20 دقيقه اوريکولوتراپي (در نقاط شن من، ساب کورتکس، رحم، لگن و شکم) انجام شد. ميزان اضطراب با استفاده از پرسشنامه اضطراب اشپيل برگر و ميزان فشارخون و نبض قبل، 1 و 2 ساعت بعد از مداخله ارزيابي شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوجي، کاي اسکوئر و فيشر انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: دو گروه از نظر مشخصات جمعيت شناختي، ميانگين اضطراب پنهان و آشکار قبل از سزاين و اضطراب آشکار قبل از مداخله (بعد از سزارين) تفاوت معناداري نداشتند (p>0.05). 1 ساعت بعد از مداخله در ميزان اضطراب بين دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد (p=0.332). 2 ساعت بعد از مداخله ميزان اضطراب در گروه اوريکولوتراپي کاهش و در گروه کنترل افزايش يافت، اگرچه اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود (p=0.876). همچنين بين دو از جهت نبض و فشارخون سيستول و دياستول گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد (p>0.05).نتيجه گيري: استفاده از اوريکولوتراپي در کاهش اضطراب مادران پس از سزارين تا 2 ساعت بعد از مداخله تاثيري ندارد، بنابراين توصيه مي شود مطالعات بيشتر در ارتباط با اثر اوريکولوتراپي بر اضطراب پس از سزارين با پيگيري در زمان طولاني تر انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، ف.، و گلمکانی، ن.، و بهرامی طاقانکی، ح.، و ساکی، آ.، و اخلاقی، ف. (1396). بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر اضطراب پس از سزارین. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(6), 50-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297269Vancouver : کپی

موسوی فاطمه سادات، گلمکانی ناهید، بهرامی طاقانکی حمیدرضا، ساکی آزاده، اخلاقی فریده. بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر اضطراب پس از سزارین. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2022May23];20(6):50-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297269IEEE : کپی

موسوی، ف.، گلمکانی، ن.، بهرامی طاقانکی، ح.، ساکی، آ.، اخلاقی، ف.، 1396. بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر اضطراب پس از سزارین. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(6), pp.50-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297269. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 178 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی