برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش سلامت معنوي در رضايت شغلي كاركنان نظام سلامت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خوی، بلوار ولیعصر، روبروی میدان خشکبار، دانشکده علوم پزشکی خوی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: يكي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر رفتار سازماني، رضايت شغلي كاركنان است. معنويت و سلامت معنوي كاركنان از عوامل جدايي ناپذيري است كه بر ارتقاء رضايت شغلي آن ها تاثير مي گذارد. هدف اين مطالعه تعيين همبستگي سلامت معنوي بر رضايت شغلي كاركنان مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- همبستگي، تعداد 330 نفر از كاركنان شبكه بهداشت و درمان خوي به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي وارد مطالعه شدند. داده هاي موردنياز توسط دو ابزار سلامت معنوي پالوتزيان و اليسون (1983) و مقياس رضايت شغلي هرزبرگ (1996) جمع آوري شد. داده هاي گردآوري شده با نرم افزار SPSS و با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. كليه ملاحظات اخلاقي در اين مطالعه توسط پژوهشگران موردتوجه قرار گرفته است.
يافته ها: 10.7 درصد نمونه ها دكتراي پزشكي، 85 درصد كارشناس و 4.3 درصد كارشناس ارشد بودند. 31 درصد از وضع مالي خود ناراضي و 17 درصد آن ها از طبقه اجتماعي بالا بودند.68.5  درصد پرستاران، 66.32 درصد كارشناسان راديولوژي و آزمايشگاه، 48 درصد كاركنان ستادي و غير ستادي و 31.42 درصد پزشكان و مديران سطح سلامت معنوي بالا داشتند. بيشترين رضايت شغلي به ترتيب در پزشكان و مديران، كارشناسان آزمايشگاه و راديولوژي، پرستاران، و كاركنان ستادي و غير ستادي بود. همچنين بين سلامت معنوي و رضايت شغلي همبستگي مثبت و مستقيم معني داري (P<0.001) ديده شد. فقط بين سن و رضايت از وضع مالي با سلامت معنوي و نيز بين سن با رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معني داري مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: پرستاران و پزشكان به ترتيب بيشترين و كم ترين سلامت معنوي و برعكس كم ترين و بيشترين رضايت شغلي را داشتند. همچنين ارتباط معني دار سلامت معنوي با رضايت شغلي نشان داد بهره گيري از آموزه هاي ديني و معنوي مي تواند رضايت شغلي كاركنان را افزايش داده و به بهره وري بالاي سازماني منجر شود. آموزش هاي لازم جهت ايجاد حس تعهد و دل بستگي، كاهش استرس و ايجاد حس معنوي و نيز ثبات وضعيت استخدامي كاركنان و ازدياد حقوق آن ها پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی