برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1396 , دوره  20 , شماره  6 ; از صفحه 8 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين شکايات شايع در دوران بارداري با کيفيت زندگي در زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تغييرات جسماني و روان شناختي دوران بارداري بر کيفيت زندگي زنان باردار تاثير مي گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين کيفيت زندگي و شکايات شايع دوران بارداري انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 1393 بر روي 199 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي بيرجند انجام گرفت. گردآوري دادها با استفاده از پرسشنامه شکايات شايع دوران بارداري و پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS و ضريب همبستگي پيرسون و مدل رگرسيون خطي چندگانه انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين نمره رضايت مندي کلي از زندگي
68.84±16.75 و ميانگين نمره شکايت هاي شايع مادران باردار 38.12±9.1 بود. بر اساس نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون بين نمره شکايات شايع دوران بارداري با نمره رضايت مندي کلي از زندگي (r=-0.34، p<0.001) و نمره حيطه هاي جسمي (r=-0.425، p<0.001روحي (r=-0.239، p<0.001اجتماعي (r=-0.228، p<0.002) و محيطي (r=-0.161، p<0.04) همبستگي معکوس و معناداري وجود داشت. همچنين بر اساس نتايج رگرسيون خطي، حمايت اطرافيان اثر مثبت بر کيفيت زندگي داشت، به طوري که ميانگين نمره کيفيت زندگي در گروهي با حمايت متوسط حدود 8 واحد و در گروهي با حمايت بالا حدود 11 واحد بيشتر از گروه با حمايت پايين بود (p<0.001). همچنين با افزايش شکايات شايع دوران بارداري ميانگين نمره کيفيت زندگي 0.57 کاهش يافت که اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: شکايات دوران بارداري اثر قابل ملاحظه اي بر کيفيت زندگي زنان باردار دارد، لذا توجه مراقبين بهداشتي به اين شکايات و برنامه ريزي در جهت اقدامات مراقبتي براي کنترل آن و حمايت اطرافيان مي تواند بر کيفيت زندگي زنان باردار، تاثير بسزايي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ف.، و دادگر، س.، و عبدالهی، م.، و یوسفی، س.، و تولیت، م.، و خسروی عنبران، ز. (1396). بررسی ارتباط بین شکایات شایع در دوران بارداری با کیفیت زندگی در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(6), 8-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297224Vancouver : کپی

کریمی فاطمه زهرا، دادگر سلمه، عبدالهی محبوبه، یوسفی سمیه، تولیت مریم، خسروی عنبران زهرا. بررسی ارتباط بین شکایات شایع در دوران بارداری با کیفیت زندگی در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2021July26];20(6):8-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297224IEEE : کپی

کریمی، ف.، دادگر، س.، عبدالهی، م.، یوسفی، س.، تولیت، م.، خسروی عنبران، ز.، 1396. بررسی ارتباط بین شکایات شایع در دوران بارداری با کیفیت زندگی در زنان باردار. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(6), pp.8-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297224. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی