برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش در شرکت ملي صنايع پتروشيمي و اولويت بندي آن با تکنيک فرآيند سلسله مراتب گروهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علام طباطبایی
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق، شناسايي عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش و اولويت بندي آن با تکنيک سلسله-مراتب گروهي است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش، کارکنان رسمي شرکت ملي صنايع پتروشيمي به تعداد 360 نفر مي باشند که از ميان آنان طبق جدول مورگان 186 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، سه پرسشنامه ي مجزا شامل پرسشنامه عوامل موثر بر انتقال آموزش با 45 گويه، انگيزش انتقال آموزش هالتون با 4 گويه و پرسشنامه مقايسه ي زوجي با 15 عامل مي باشد. نتايج حاصل از اجراي آزمون پيرسون نشان داد که بين خودکارآمدي، کانون کنترل، فرصت کاربرد، حمايت سرپرستان، حمايت همکار، جو انتقال، آمادگي يادگيرندگان، واکنش هاي عاطفي، گشودگي تجربه، محتواي مرتبط، توانايي شناختي، ارائه نمونه هاي کاري، پاسخ گويي و تعهد سازماني با انگيزش انتقال آموزش رابطه معناداري وجود دارد. داده هاي حاصل از آزمون رگرسيون گام به گام نشان داد که از ميان ابعاد پانزده گانه عوامل موثر بر انگيزش انتقال آموزش، متغيرهاي حمايت سرپرست (0.213) فرصت کاربرد، واکنش هاي عاطفي، ارائه نمونه هاي کاري، گشودگي تجربه، جو انتقال و پرسشگري 0.567 از انگيزش انتقال آموزش را پيش بيني مي نمايد. در نهايت، نتايج حاصل از به کارگيري تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي نشان داد حمايت سرپرست، جو انتقال، ارائه نمونه هاي کاري، پاسخگويي، پرسشگري، تعهد سازماني، فرصت کاربرد، آمادگي فرگيران، واکنش هاي عاطفي به آموزش، گشودگي تجربه، خودکارآمدي، توانايي شناختي، کانون کنترل، محتواي مرتبط و حمايت همکار به ترتيب اولويت اول تا پانزدهم، بر روي انگيزش انتقال آموزش تاثير دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی