برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  7 , شماره  25 ; از صفحه 129 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش مديريت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محيط مدرسه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
چکیده: 

خشم و تجربه ي آن در محيط مدرسه از هيجان هاي رايج دوره ي نوجواني است که همواره مورد توجه روان شناسان بوده است. بر اساس نظريه ي تانگني، احساس شرمساري پيش زمينه ي بروز هيجان خشم محسوب مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مديريت شرم در کاهش خشم نوجوانان دختر در محيط مدرسه انجام گرفت. براي تحقق آن، از روش تحقيق نيمه آزمايشي، طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در اين راستا، دانش آموزان دوره ي راهنمايي دو مدرسه ي دولتي دخترانه ي شهر تبريز با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و غربال شدند. در نهايت، سي نفر از هر مدرسه به روش نمونه گيري هدفمند و مبتني بر نتايج مقياس خشم چندبعدي مدرسه انتخاب شدند. در هر مدرسه دو گروه 15 نفري تشکيل شد؛ مدارس به صورت تصادفي، گروه هاي آزمايشي و کنترل فرض شدند و به ترتيب بسته ي آموزشي و پلاسيبو را دريافت کردند. نتايج تحليل کوواريانس تک متغيره ي يک راهه پس از بررسي و تحقق پيش فرض هاي آن، نشان داد که مداخله اثربخش بوده (P<0.01 ،F=11.04) و آموزش مديريت شرم در طي هشت جلسه ي هفتگي 75 دقيقه اي، 17% تغييرات خشم مدرسه اي را تبيين مي کند. همچنين، بر اساس نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره ي يک راهه از ميان مولفه هاي خشم چندبعدي (خشم، خصومت و مقابله ي سازنده و مخرب)، نمره ي خرده مقياس خشم کاهش معني داري يافت (P<0.01 ،F=8.82 ،Eta=0.15). مطابق با يافته هاي پژوهشي و با در نظر گرفتن محدوديت هاي آن، بکارگيري بسته ي آموزشي حاضر براي کاهش خشم مدرسه اي نوجوانان دختر پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی