برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 25 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت و تعيين ساختار عاملي و پايايي پرسشنامه تحليل محتواي آشکار روياي دانشجويان دانشگاه اراک (MDQ.AU)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اراک، ایران
 
چکیده: 

رويا به عنوان يک موهبت الهي همواره مورد توجه انديشمندان بوده است و تلاش براي معني بخشي و بررسي ابعاد آن همچنان ادامه دارد. هدف پژوهش حاضر ساخت و تعيين ساختار عاملي و پايايي پرسشنامه تحليل محتواي آشکار روياي دانشجويان دانشگاه اراک (MDQ.AU) در سال 1391 بود. براي نيل به اين هدف ابتدا با تحليل محتواي 5688 روياي گزارش شده دانشجويان 73 گويه 5 گزينه اي به روش نمره گذاري ليکرت و يک سوال باز پاسخ طراحي شد. روايي صوري و محتوايي گويه ها و مولفه هاي پيشنهادي آن توسط متخصصان مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت. سپس پرسشنامه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم بر روي 1084 نفر از دانشجويان دانشگاه اراک اجرا شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحليل عوامل با روش چرخشي از نوع واريماکس بررسي و بر اين اساس طي دو مرحله 10 عامل استخراج گرديد. اين عوامل با توجه به مباني نظري تحقيق و محتواي سوالات قرار گرفته روي عوامل و نظر متخصصان تحت عناوين رويا با محتواي طبيعت، کابوس، ارتباط، مذهبي، حيوانات، مرگ و بيماري، نيازهاي فيزيولوژيک، بازگشت به گذشته، روياهاي روشن و آينده ـ حل مساله نامگذاري شد. پايايي پرسشنامه نيز به وسيله روش همساني دروني برآورد شد. براساس نتايج حاصل، ضرايب آلفاي عوامل 10 گانه رضايت بخش بود. کوچکترين ضريب آلفا متعلق به عوامل نهم (روياي روشن) و دهم (آينده ـ حل مساله) برابر با 0601هر يک با 3 گويه و بزرگترين ضريب آلفا متعلق به عامل اول (طبيعت) برابر 0.871 و 11 گويه بود. ضريب پايايي کل پرسشنامه نيز 0.94 بود که قابل توجه است. به اين ترتيب پرسشنامه نهايي با 70 گويه بسته پاسخ و يک گويه باز پاسخ مورد قبول واقع شد. طبق نتايج اين تحقيق پرسشنامه MDQ.AU واجد شرايط لازم براي بهره گيري به منظور تحليل محتواي آشکار روياي دانشجويان مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 331 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی