برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه ي مولفه هاي کارآفريني در بين دانش آموزان سال آخر مدارس متوسطه و هنرستان (دوره دوم) شهرستان دلفان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور دلفان
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر مقايسه ي مولفه هاي کارآفريني در بين دانش آموزان سال آخر مدارس متوسطه و هنرستان (دوره ي دوم) شهرستان دلفان در سال تحصيلي94-1393 بود. روش پژوهش از نوع توصيفي، پيمايشي و جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان سال آخر شاخه نظري، فني و حرفه اي و کاردانش است. که به ترتيب برابر با 548، 240 و 125 بوده و متناسب با آزمون کوکران، به ترتيب تعداد 109، 51 و 36 نفر به عنوان نمونه ي آماري براي هر يک از مراکز با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظريه (مک کله لند، 1963) و (هولت، 2002)، استفاده شد. اين ابزار شاخص هاي انگيزه پيشرفت، استقلال طلبي، گرايش به خلاقيت، ريسک پذيري، کنترل دروني، تحمل ابهام، تيم کاري و آينده نگري را در بر مي گيرد. ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه، روايي محتوايي آن با نظرخواهي از اساتيد مورد تائيد قرار گرفت. علاوه بر آن به منظور برآورد همساني دروني بين سوال ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. نتايج با استفاده از آزمون تحليل واريانس يک طرفه (آنوا) با بررسي فرضيه هاي تحقيق نشان داد که تفاوت معناداري بين مولفه هاي کارآفريني در دانش آموزان سه شاخه تحصيلي مشاهده شد و کمترين تفاوت مرتبط با مولفه هاي کارآفريني مربوط به دانش آموزان شاخه هاي نظري و فني و حرفه اي بوده است بدين صورت که دانش آموزان در اين دو شاخه از لحاظ مولفه هاي ريسک پذيري، استقلال طلبي، تيم کاري و آينده نگري با يکديگر تفاوت معناداري داشته اند ولي در مولفه هاي انگيزه پيشرفت، گرايش به خلاقيت، کنترل دروني و تحمل ابهام با يکديگر تفاوت معناداري نداشته اند. در نهايت مي توان اذعان داشت که بيشترين سطح تفاوت مربوط به شاخه ي کار و دانش بوده که همين شاخه نيز بالاترين سطح نمره ي مربوط به مولفه هاي کارآفريني را در ميان دانش آموزان داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی