برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 68 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط شدت ترس از زايمان با انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ترس از زايمان طبيعي، يک مشکل شايع در دوران بارداري است که ترس شديد از زايمان ممکن است در انتخاب روش زايمان توسط مادر نقش داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط شدت ترس از زايمان با انتخاب نوع زايمان در زنان نخست زاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر مشهد انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 95-1394 بر روي 220 زن نخست زا با سن حاملگي 30-28 هفته مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه ترس از زايمان ويجيما بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي کاي اسکوئر، تست دقيق فيشر، تي مستقل و آناليز رگرسيون لوجستيک انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بين شدت ترس از زايمان با انتخاب نوع زايمان ارتباط آماري معني داري وجود داشت (
p<0.001به طوري که در 14 نفر (%14.4) از زناني که زايمان طبيعي و 98 نفر (%79.7) از زناني که سزارين را انتخاب کرده بودند، ترس شديد از زايمان وجود داشت. همچنين ميانگين نمره ترس از زايمان در زناني که زايمان طبيعي و سزارين را انتخاب کردند به ترتيب 50.18±18.68 و 70.23±12.48 بود که اختلاف آماري معني داري داشت (p<0.001) و شايع ترين علت ترس از زايمان، ترس از درد زايمان (%45.9) بود.
نتيجه گيري: با توجه به اين که ميزان انتخاب سزارين در زناني که ترس شديد از زايمان داشتند نسبت به زناني که ترس متوسط از زايمان داشتند بالاتر بود، لزوم مداخلاتي در زمينه کاهش شدت ترس از زايمان در زنان نخست زا احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اندرون، ن.، و کردی، م.، و کیمیایی، س.، و اسماعیلی، ح. (1396). ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(5), 68-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297130Vancouver : کپی

اندرون نفیسه، کردی معصومه، کیمیایی سیدعلی، اسماعیلی حبیب اله. ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2021May11];20(5):68-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297130IEEE : کپی

اندرون، ن.، کردی، م.، کیمیایی، س.، اسماعیلی، ح.، 1396. ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(5), pp.68-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297130. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 512 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی