نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 48 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش والدين بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي انحصاري تا چهار ماهگي: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تغذيه نوزاد با شير مادر، يکي از اولويت هاي بهداشت عمومي و بهترين شروع در زندگي هر کودک است. با در نظر گرفتن اهميت دانش و نگرش والدين در مورد مزاياي شير مادر، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش پدران و مادران بر آگاهي، نگرش و عملکرد آنان در شيردهي تا چهار ماهگي انجام شد.روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده در سال 1394 بر روي 76 پدر و مادر داراي نوزاد 3 تا 5 روزه مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهيد راست روش وابسته به مرکز بهداشت کرج جهت دريافت خدمات بهداشتي انجام شد. افراد به روش تصادفي در دو گروه شاهد يا مداخله قرار گرفتند. پرسشنامه مشخصات فردي و مامايي، آگاهي، نگرش و عملکرد توسط پدران و مادران تکميل شد. مداخله آموزشي شامل دو جلسه 40 دقيقه اي به فاصله يک هفته، در زمان اولين مراجعه و يک هفته بعد از آن بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 21) و آزمون هاي تي مستقل، کاي دو، من ويتني و کوواريانس اندازه هاي تکراري انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: بين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران و پدران دو گروه مداخله و شاهد در سه زمان قبل از مداخله آموزشي، يک هفته بعد و 4 ماه بعد از مداخله تفاوت معناداري وجود داشت (p<0.001). بر اساس مقايسه ميانگين ها، ميانگين درصد نمره آگاهي، نگرش و عملکرد مادران و پدران در گروه مداخله افزايش يافته بود.نتيجه گيري: آموزش، تاثير بسزايي در بهبود عملکرد، آگاهي و نگرش در ميان پدران و مادران در مورد نحوه تغذيه کودک با شير مادر دارد، لذا استفاده از برنامه هاي آموزشي به منظور ياددهي شيردهي به والدين مي تواند در رشد و سلامت نوزاد تاثير زيادي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پناهی، ف.، و سیمبر، م.، و لطفی، ر.، و رحیم زاده، م. (1396). تاثیر آموزش والدین بر آگاهی, نگرش و عملکرد آنان در شیردهی انحصاری تا چهار ماهگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(5), 48-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297121Vancouver : کپی

پناهی فریده، سیمبر معصومه، لطفی راضیه، رحیم زاده میترا. تاثیر آموزش والدین بر آگاهی, نگرش و عملکرد آنان در شیردهی انحصاری تا چهار ماهگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2022May27];20(5):48-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297121IEEE : کپی

پناهی، ف.، سیمبر، م.، لطفی، ر.، رحیم زاده، م.، 1396. تاثیر آموزش والدین بر آگاهی, نگرش و عملکرد آنان در شیردهی انحصاری تا چهار ماهگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(5), pp.48-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297121. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 354 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی