برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 30 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ماساژ اکتاني پستان بر شدت احتقان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: احتقان پستان يک مشکل رايج بعد از زايمان است که به عنوان سومين عامل مادري موثر بر توقف تغذيه با شير مادر معرفي شده است و احتمال ايجاد ماستيت و آبسه پستان و کاهش يا قطع شيردهي به دنبال احتقان پستان مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير ماساژ اکتاني پستان بر شدت احتقان پستان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني در سال 1395 بر روي 94 زن شيرده در روزهاي اول تا پنجم بعد از زايمان که مبتلا به احتقان پستان بودند، در درمانگاه مامايي و بخش زنان بيمارستان امام رضا (ع) انجام شد. افراد به دو گروه ماساژ اکتاني و مراقبت هاي مرسوم تخصيص يافتند. شدت احتقان با شاخص استاندارد شدت احتقان تعيين شد. هر دو گروه 2 بار درمان در 2 روز متوالي دريافت کردند. داده هاي جمع آوري شده مربوط به شدت احتقان قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 20) و آزمون هاي من ويتني، تي زوجي، تي مستقل، کاي دو و آناليز واريانس با اندازه گيري مکرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين شدت احتقان بعد از مداخله در پستان راست و چپ در گروه ماساژ اکتاني و گروه کنترل کاهش يافت، اما بين دو گروه از نظر ميانگين شدت احتقان هر دو پستان تفاوت آماري معني داري وجود داشت، به طوري که کاهش شدت احتقان پستان در گروه ماساژ اکتاني به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل بود (
p<0.001).
نتيجه گيري: ماساژ اکتاني پستان نسبت به مراقبت هاي مرسوم به طور سريع تر و موثرتر باعث کاهش شدت احتقان پستان بعد از زايمان مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دهقانی، م.، و بابازاده، ر.، و خدیوزاده، ط.، و پورحسینی، س.، و اسماعیلی، ح. (1396). بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(5), 30-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297116Vancouver : کپی

دهقانی مهسا، بابازاده راحله، خدیوزاده طلعت، پورحسینی سیده اعظم، اسماعیلی حبیب اله. بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2021May12];20(5):30-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297116IEEE : کپی

دهقانی، م.، بابازاده، ر.، خدیوزاده، ط.، پورحسینی، س.، اسماعیلی، ح.، 1396. بررسی تاثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(5), pp.30-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297116. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی