برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 15 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سندرم پيش از قاعدگي با نوع مزاج در دانش آموزان دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از شايع ترين اختلالات روان تني در سنين باروري در زنان، سندرم پيش از قاعدگي است که کيفيت زندگي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. تغيير مزاج مي تواند با تغيير رژيم غذايي صورت گيرد. الگوهاي غذايي نيز بر شدت سندرم پيش از قاعدگي تاثير دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع سندرم پيش قاعدگي در مزاج هاي مختلف و کشف ارتباط بين آن انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال 1395 بر روي 200 نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي سبزوار به مدت 2 ماه انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه تعيين مزاج، فرم تعيين موقت سندرم پيش قاعدگي، پرسشنامه افسردگي بک و فرم ثبت روزانه علائم سندرم پيش قاعدگي بود. دانش آموزاني که طبق پرسشنامه افسردگي بک درجات شديد افسردگي داشتند، از مطالعه خارج مي شدند و طبق پرسشنامه تعيين سندرم پيش قاعدگي علائم اين سندرم در دو سيکل قاعدگي متوالي جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 23) و آزمون هاي کاي دو و رگرسيون لوجستيک انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: از بين افراد مورد مطالعه 165 نفر (
%82.5) سندرم پيش از قاعدگي داشتند. بيشتر افرادي که سندرم پيش از قاعدگي داشتند (49%) مزاج معتدل داشتند. شيوع مزاج هاي ترکيبي گرم و خشک، گرم و مرطوب و گرم، در افرادي که سندرم پيش از قاعدگي داشتند 38% بود. بر اساس آزمون رگرسيون لوجستيک ارتباطي بين مزاج هاي مختلف منفرد و ترکيبي با داشتن يا نداشتن سندرم پيش از قاعدگي وجود نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: با وجود بروز بيشتر سندرم پيش از قاعدگي در مزاج هاي ترکيبي گرم و خشک، گرم و مرطوب و گرم، ارتباطي بين بروز سندرم پيش از قاعدگي و مزاج افراد وجود ندارد. پيشنهاد مي شود مطالعات آينده با حجم نمونه بالاتر و در تمام قشرهاي جامعه انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی