برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 7 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مشکلات جنسي طي 6 ماه اول بعد از زايمان طبيعي و سزارين در زنان نخست زاي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهرستان رامسر 94-1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: روابط جنسي مهم ترين بخش روابط زناشويي است که کيفيت آن نه تنها سلامت فرد و خانواده، بلکه سلامت جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. زايمان با ايجاد تغييراتي در روابط جنسي منجر به مشکلات قابل توجهي در زندگي زناشويي مي شود. مطالعه حاضر با هدف مقايسه مشکلات جنسي بعد از زايمان طبيعي و سزارين انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي - مقطعي در سال 1393 بر روي 800 نفر از زنان طي 6 ماه اول بعد از زايمان در مراکز بهداشتي درماني شهرستان رامسر انجام شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه دوقسمتي شامل مشخصات فردي و سوالات مربوط به مشکلات جنسي بود. مشکلات جنسي در طي 6 ماه اول بعد از زايمان مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 15) و آزمون هاي تي مستقل، کاي دو و آزمون دقيق فيشر انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: فقدان ميل جنسي (
p=0.002ناراحتي در محل اپي زياتومي (p=0.004لوبرکاسيون ناکافي (p=0.006درد در زمان نزديکي (p=0.003) و خستگي در گروه زايمان واژينال (p=0.007) بيشتر از سزارين بود که از نظر آماري ارتباط معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: ميزان مشکلات جنسي در گروه زايمان طبيعي بيشتر از سزارين است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی