نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش ادراک از توسعه حرفه اي بر روي دلبستگي شغلي، فلات محتوايي شغل و فرسودگي شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
علي رغم آن که اکثريت پژوهش ها در زمينه توسعه حرفه اي، به بررسي نقش اين متغير بر بهبود يادگيري دانش آموزان پرداخته اند؛ هدف از اين پژوهش، بررسي الگوي مفهومي پيامدهاي توسعه حرفه اي معلمان از بعد فردي بوده است؛ به صورت خاص اين پژوهش به بررسي نقش ادراک از توسعه حرفه اي بر روي دلبستگي شغلي، فلات محتوايي شغل و فرسودگي شغلي معلمان پرداخته است. روش اين پژوهش، توصيفي از نوع رابطه اي بوده است. نمونه آماري اين پژوهش 180 نفر از معلمان مدارس ابتدايي شهرستان کاشان مي باشند که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي جمع آوري اطلاعات چهار پرسشنامه شامل پرسشنامه دلبستگي شغلي کانونگو (1982)، پرسشنامه فرسودگي شغلي مسلش (2001)، پرسشنامه فلات محتوايي از ميليمان (1992) و ادراک از توسعه حرفه اي از چامبرلاين (2008) مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات در سطح توصيفي از نرم افزار SPSS-20 و جهت بررسي برازش مدل مفهومي و بررسي فرضيه هاي پژوهش از نرم افزار Amos-20 استفاده گرديد. نتايج حاصل از بررسي الگوي مفهومي پژوهش، برازش خوب داده ها به مدل مفهومي را نشان داد و مدل مفهومي پژوهش به صورت کلي تأييد گرديد؛ بررسي فرضيه هاي پژوهش نيز نشان داد که ادراک از توسعه حرفه اي بر دلبستگي شغلي (b=0.41 p<0.01)، فلات محتوايي شغل (b=-0.25, p <0.01) و فرسودگي شغلي معلمان (b=-0.30, p<0.01) اثرگذار مي باشد. هم چنين نتايج نشان داد که دلبستگي شغلي و فلات محتوايي شغل نقش ميانجي را در رابطه بين ادراک از توسعه حرفه اي و فرسودگي شغلي معلمان دارند. بنابراين با توجه به اهميت ادراک از توسعه حرفه اي بر روي پيامدهاي فردي، لزوم توجه بيشتر و برنامه ريزي در راستاي ارتقاي برنامه هاي توسعه حرفه اي معلمان بيش از پيش اهميت مي يابد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آخوندی، ف.، و صفایی موحد، س. (1394). بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه ای بر روی دلبستگی شغلی, فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, 8(15), 83-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297097Vancouver : کپی

آخوندی فاطمه، صفایی موحد سعید. بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه ای بر روی دلبستگی شغلی, فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 1394 [cited 2022May25];8(15):83-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297097IEEE : کپی

آخوندی، ف.، صفایی موحد، س.، 1394. بررسی نقش ادراک از توسعه حرفه ای بر روی دلبستگی شغلی, فلات محتوایی شغل و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان کاشان. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, [online] 8(15), pp.83-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297097. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی