برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش سطح عملکرد پرستاران شيفت در گردش بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در مراقبت از بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: پرستاران بخش مراقبت هاي ويژه قلبي نقش اساسي در امر تسهيل و ارزيابي اوليه از بيماران مستعد انفارکتوس ميوکارد دارند و رفتارهاي مراقبتي آنان از اهميت خاصي برخوردار است. لذا اين مطالعه با هدف سنجش سطح عملکرد پرستاران در مراقبت از بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي مراکز آموزشي درماني اروميه در سال 95-1394 انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي است که طي آن 74 نفر از پرستاران شيفت در گردش بخش مراقبت هاي ويژه قلبي مراکز آموزشي درماني آيت اله طالقاني و سيدالشهدا اروميه که داراي معيارهاي ورود به مطالعه بودند، به صورت تمام شماري انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل دو بخش: خصوصيات دموگرافيک و چک ليست محقق ساخته 38 عبارتي در مراقبت از بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري بود. عملکرد تمامي افراد شرکت کننده در سه شيفت کاري صبح، عصر و شب بررسي و ميانگين کلي نمرات عملکرد آنان در سه شيفت محاسبه شد. داده ها از طريق نرم افزار
SPSS نسخه 19 و با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون آماري آناليز واريانس در اندازه گيري هاي مکرر) تحليل گرديد.
يافته ها: يافته هاي حاصل از مطالعه نشان داد، ميانگين نمره عملکرد پرستاران
21.04 ± 2.33 بود. همچنين اختلاف آماري معني داري در ميانگين نمره عملکرد پرستاران در شيفت هاي کاري مختلف حاصل شد (p=0.048).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه عملکرد پرستاران در مراقبت از بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونري در اين مطالعه در سطح متوسط قرار داشت، ضروري است مديران بيمارستان ها و مسوولين پرستاري از عوامل موثر بر عملکرد پرستاران آگاه بوده و در جهت ارتقاي آن تلاش نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، ی.، و رحمانی، ع.، و محمدی، ع.، و شیخی، ن. (1396). سنجش سطح عملکرد پرستاران شیفت در گردش بخش مراقبت های ویژه قلبی در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 15(2 (پی در پی 91)), 119-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297070Vancouver : کپی

مرادی یاسر، رحمانی علیرضا، محمدی عادل، شیخی ناصر. سنجش سطح عملکرد پرستاران شیفت در گردش بخش مراقبت های ویژه قلبی در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1396 [cited 2021May13];15(2 (پی در پی 91)):119-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297070IEEE : کپی

مرادی، ی.، رحمانی، ع.، محمدی، ع.، شیخی، ن.، 1396. سنجش سطح عملکرد پرستاران شیفت در گردش بخش مراقبت های ویژه قلبی در مراقبت از بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 15(2 (پی در پی 91)), pp.119-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297070. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی