برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  7 , شماره  24 ; از صفحه 51 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

نقش سه آسيب هنجاري بر سرمايه روان شناختي و تعالي يابي: مدل سازي معادلات ساختاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه آسيب هاي هنجاري (تعارض هنجاري، بيگانگي شغلي و بي هنجاري سازماني) با سرمايه روان شناختي و تعالي يابي شغلي است. پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري، شامل کليه کارکنان شرکت صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين در شهر قزوين بود که از بين آن ها 256 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه تعارض هنجاري (مانريکو دي لارا و همکاران، 2009)، پرسش نامه بيگانگي شغلي (بانايي و ريسل، 2007)، پرسش نامه بي هنجاري سازماني (مانريکودي لارا و رودريگز، 2007)، پرسش نامه سرمايه روان شناختي (مک گي، 2011) و پرسش نامه تعالي يابي شغلي (تيمز و همکاران، 2012) بودند. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و الگو سازي معادله ساختاري تحليل شدند. نتايج نشان داد که بين تعالي يابي شغلي با سرمايه روان شناختي رابطه مثبت و معنادار (p<0.01)، اما با بيگانگي شغلي و تعارض هنجاري رابطه منفي و معنادار (p<0.05) وجود دارد. سرمايه روان شناختي با بيگانگي شغلي (p<0.01)، با تعارض هنجاري (p<0.05) و با بي هنجاري سازماني (p<0.01) داراي رابطه منفي و معنادار بود. نتايج مدل سازي معادله ساختاري و تحليل واسطه اي نشان داد سرمايه روان شناختي متغير واسطه اي کامل در رابطه بيگانگي کاري و بي هنجاري سازماني با تعالي يابي شغلي است. نتايج نشان داد که آسيب هاي هنجاري مي توانند از طريق تضعيف سرمايه روان شناختي، تعالي يابي شغلي کارکنان را تضعيف نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی