برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش عزت نفس، استرس ادراک شده، ناگويي هيجاني و اجتناب شناختي در پيش بيني عملکرد جنسي زنان بارور و نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران جنوب
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: باروري، زايمان و صاحب فرزند سالم شدن در مرکز توجه بسياري از زوج هايي مي باشد که زندگي مشترک را آغاز مي کنند و ناباروري مي تواند اختلال برجسته اي را در زندگي افراد يا شريک جنسي آن ها ايجاد کند و با توجه به شيوع نسبتا بالاي ناباروري در کشور، و اثرات روان شناختي ناباروري بر فرد، خانواده و اجتماع و روابط بين فردي اين پژوهش باهدف تعيين نقش عزت نفس، استرس ادراک شده، ناگويي هيجاني و اجتناب شناختي در پيش بيني عملکرد جنسي زنان بارور و نابارور انجام شد.
مواد و روش کار: اين مطالعه همبستگي – توصيفي بر روي 60 نفر از زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به کلينيک هاي زنان در شهر تهران در نيم سال 94-95، به شيوه دردسترس انجام شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي عزت نفس رزنبرک، استرس ادراک شده (
PSS)، ناگويي هيجاني تورنتو- 20 (FTAS)، اجتناب شناختي (CAQ)، عملکرد جنسي (FSFI) و ويژگي هاي دموگرافيک استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش رگرسيون چندگانه هم زمان، تحليل واريانس چند متغيره و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ناگويي هيجاني، عزت نفس (
p<0.01)، دشواري در توصيف احساسات و تفکر با جهت گيري خارجي از زير مقياس ناگويي هيجاني و جانشيني افکار مثبت از زير مقياس اجتناب شناختي (p<0.05)، اثر پيش بيني کنندگي معني داري روي عملکرد جنسي زنان نابارور دارد اما استرس ادراک شده نقش تعيين کننده و موثري در پيش بيني عملکرد جنسي زنان نابارور را ندارد (P>0.05)؛ و هيچکدام از متغيرها تاثيري در پيش بيني عملکرد جنسي زنان بارور ندارند.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش، ناباروري پيامدهاي روانشاختي مهمي برجاي مي گذارد و بر عملکرد جنسي اثر گذاشته، بنابراين پيشنهاد مي شود که بستري فراهم شود تا زوجين نابارور به موازات درمان طبي، از خدمات درمان هاي روان شناختي در مراکز تشخيصي و درماني ناباروري بهره مند شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی