برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني افسردگي بر اساس مولفه هاي کمال گرايي: نقش ميانجي خود انتقادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش مستقيم مولفه هاي کمال گرايي با افسردگي و همچنين نقش غيرمستقيم اين مولفه ها با ميانجي گري خود انتقادي با افسردگي بود. به اين منظور تعداد 200 نفر از دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و به ابزارهاي تحقيق شامل مقياس کمال گرايي، مقياس خود انتقادي و پرسشنامه افسردگي بک پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از همبستگي پيرسون و تحليل مسير استفاده شد. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين مولفه هاي کمال گرايي با خود انتقادي و افسردگي رابطه معني داري وجود دارد. علاوه بر آن رابطه خود انتقادي با افسردگي نيز معني دار بود. نتايج تحليل مسير نيز نشان داد که ضرايب بتاي مربوط به مسير کمال گرايي ديگر مدار به افسردگي و مسير کمال گرايي جامعه مدار به خود انتقادي معني دار نيست، اما ضرايب ساير مسيرها معني دار بود. شاخص هاي برازش مدل نيز حاکي از برازش خوب مدل با داده ها بود. درمجموع نتايج نشان داد که 59 درصد از واريانس متغير افسردگي توسط مولفه هاي کمال گرايي و خود انتقادي و 33 درصد از واريانس متغير خود انتقادي توسط مولفه هاي کمال گرايي خودمدار و ديگر مدار تبيين شد. درمجموع با توجه به اطلاعات حاصله نتيجه گرفته مي شود که از طريق اصلاح خود انتقادي و مولفه هاي کمال گرايي به ميزان زيادي مي توان افسردگي آزمودني هاي را کنترل کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، ع.، و جهان، ف. (1394). پیش بینی افسردگی بر اساس مولفه های کمال گرایی: نقش میانجی خود انتقادی. مطالعات روانشناسی بالینی, 5(19), 1-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297044Vancouver : کپی

رضایی علی محمد، جهان فائزه. پیش بینی افسردگی بر اساس مولفه های کمال گرایی: نقش میانجی خود انتقادی. مطالعات روانشناسی بالینی. 1394 [cited 2021May18];5(19):1-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297044IEEE : کپی

رضایی، ع.، جهان، ف.، 1394. پیش بینی افسردگی بر اساس مولفه های کمال گرایی: نقش میانجی خود انتقادی. مطالعات روانشناسی بالینی, [online] 5(19), pp.1-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297044. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی