برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  28 , شماره  109 ; از صفحه 29 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

تهيه نقشه پيش بيني پراکنش مکاني رويشگاه گونه هاي گياهي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در مراتع استان قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشکاه تهران
 
چکیده: 

اين تحقيق با هدف ارزيابي قابليت مدل شبکه عصبي مصنوعي در تهيه نقشه پيش بيني پراکنش رويشگاه گونه هاي گياهي و شناخت نقاط قوت و ضعف اين روش انجام شد. بدين منظور بعد از تعيين واحدهاي همگن با استفاده از مدل رقومي ارتفاع و نقشه زمين شناسي با مقياس 1:25000، نمونه برداري از پوشش گياهي و عوامل محيطي انجام گرفت و نقشه مربوط به متغيرهاي محيطي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و زمين آمار تهيه شد. متغيرهاي ورودي به شبکه بر اساس نتايج رگرسيون لوجستيک انتخاب شد. براي تهيه مدل شبکه عصبي مصنوعي بعد از نرمال سازي داده ها و تقسيم تصادفي داده ها به سه مجموعه آموزش، آزمون و اعتبارسنجي، بهترين ساختار شبکه عصبي با استفاده از ميانگين مربعات خطا تعيين شد. بعد از شبيه سازي احتمال حضور و عدم حضور گونه ها با شبکه بهينه، نقشه پيوسته احتمال حضور و عدم حضور گونه ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS در هر رويشگاه تهيه شد و آستانه بهينه حضور تعيين شد. در مرحله بعد، ميزان تطابق نقشه هاي به دست آمده با نقشه هاي واقعي از طريق محاسبه ضريب کاپا بررسي شد. نتايج نشان داد که نقشه پيش بيني رويشگاه Pteropyrum olivieri-Stipa barbata داراي تطابق عالي و نقشه پيش بيني رويشگاه هاي Amygdalus scoparia، Artemisia aucheriAstragalus glaucacanthus، Scariola orientalis- Stipa barbata داراي تطابق خيلي خوب با نقشه هاي واقعيت زميني هستند. اين نتايج گوياي آن است که استفاده از پيش پردازش رگرسيون لوجستيک باعث ساده تر شدن معماري شبکه و افزايش سرعت يادگيري شبکه شده و دقت نتايج حاصل از شبيه سازي را افزايش داده است. بنابراين در صورت انجام پيش پردازش مناسب روي داده ها و انتخاب متغيرهاي ورودي مناسب، روش شبکه هاي عصبي مصنوعي مي تواند رويکرد مناسبي براي برآورد حدود پراکنش رويشگاه گونه هاي گياهي و در نتيجه انتخاب گونه هاي مناسب براي انجام فعاليت هاي اصلاحي در مراتع باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پیری صحراگرد، ح.، و زارع چاهوکی، م.، و ابراهیمی، م. (1394). تهیه نقشه پیش بینی پراکنش مکانی رویشگاه گونه های گیاهی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مراتع استان قم. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 28(109), 29-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297018Vancouver : کپی

پیری صحراگرد حسین، زارع چاهوکی محمدعلی، ابراهیمی مهدیه. تهیه نقشه پیش بینی پراکنش مکانی رویشگاه گونه های گیاهی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مراتع استان قم. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1394 [cited 2021May12];28(109):29-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297018IEEE : کپی

پیری صحراگرد، ح.، زارع چاهوکی، م.، ابراهیمی، م.، 1394. تهیه نقشه پیش بینی پراکنش مکانی رویشگاه گونه های گیاهی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در مراتع استان قم. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 28(109), pp.29-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297018. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی