4 SID.ir | بررسي شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش يک مرحله اي در شهر کرمانشاه در سال 1394

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز مرتبط با آن با استفاده از روش يک مرحله اي در شهر کرمانشاه در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
 
چکیده: 

مقدمه: ديابت بارداري شايع ترين مشکل طبي در دوران بارداري است. با توجه به تفاوت بسيار زياد در ميزان شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز آن و انجام مطالعه اي در اين خصوص با روش دو مرحله اي در سال 1387 در شهر کرمانشاه، مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع ديابت بارداري و عوامل خطرساز مرتبط با آن با روش يک مرحله اي انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مقطعي در سال 1394 بر روي 1272 زن باردار در سن بارداري 24 الي 28 هفته، مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر کرمانشاه انجام شد. آزمايش غربالگري ديابت بارداري (
OGTT) براي تمامي واحدهاي پژوهش، با روش جديد يک مرحله اي انجام شد. اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز در مادران مبتلا به ديابت بارداري شامل: سابقه مرده زايي، سقط، ماکروزومي و غيره در مرکز تحقيقات ديابت گردآوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري STATA (نسخه 11) و آزمون هاي آماري تي تست و رگرسيون لوجستيک انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در مطالعه حاضر، ميانگين سني افراد
27.97±5.73 سال بود. شيوع ديابت بارداري در واحدهاي پژوهش %8.81 به دست آمد. شيوع ديابت بارداري در افراد فاقد عامل خطر %6.49، در افراد با يک عامل خطر %17.43 و در افراد با بيش از يک عامل خطر %21.62 بود. با افزايش يک سال سن، احتمال ابتلاء به ديابت بارداري 6% و با افزايش يک واحد شاخص توده بدني، احتمال ابتلاء 9% افزايش داشت. همچنين احتمال ابتلاء به ديابت بارداري در افرادي که سابقه ديابت بارداري داشتند، 7.25 برابر و در افرادي که سابقه سقط داشتند، 2.44 برابر افرادي بود که سابقه سقط نداشتند.
نتيجه گيري: با توجه به دخيل بودن متغيرهاي سن، شاخص توده بدني، سابقه ديابت بارداري و سابقه سقط در ابتلاء به ديابت بارداري، آموزش در افراد داراي اضافه وزن و چاقي، سنين بالا و افرادي که داراي سابقه ابتلاء مي باشند، مي تواند در کاهش ابتلاء به ديابت بارداري تاثير بسزايي داشته باشد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی