نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  28 , شماره  108 ; از صفحه 92 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت مدل کمي ژئومورفولوژي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي سيستم ها (مطالعه موردي: حوزه آبخيز لتيان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
از سال هاي ابتدايي قرن بيستم مدل هاي مختلفي براي تخمين ميزان فرسايش و رسوب ابداع شده است که استفاده از اين مدل هاي تجربي محدود به شرايط خاص اقليمي و ژئومرفولوژي است که در آن طراحي شده اند. در اين مقاله به عنوان پايه مطالعات، از روش کيفي ژئومرفولوژي استفاده گرديد و با استفاده از روش AHP مدل کيفي ژئومرفولوژي به مدل کمي ژئومرفولوژي تبديل شد. اين مدل با استفاده از شرايط خاص ايران طراحي شده است. اساس اين روش بر اشکال گوناگون فرسايشي است که رخساره ناميده مي شود. سلسله مراتبي مورد استفاده بر اساس روش ژئومرفولوژي با 6 معيار پوشش گياهي، خاکشناسي، توپوگرافي، کاربري اراضي، اقليم، زمين شناسي و 16 شاخص درصد پوشش گياهي، فرم رويشي، بافت خاک، نفوذپذيري خاک، ماده آلي خاک، شيب، جهت، نوع کاربري اراضي، نوع بارش، متوسط بارندگي ساليانه و نوع سنگ مادري ساخته شد. پس از آن آمار رسوب برداشت شده در دوره آماري 30 ساله 1354 الي 1385 از ايستگاهاي هيدرومتري واقع در خروجي 4 مورد از زيرحوزه هاي منطقه مورد مطالعه، استخراج شده و در نهايت با متناظر قرار دادن شدت فرسايش محاسباتي و اين آمار مشاهداتي، نتيجه گيري شد که شدت فرسايش محاسبه شده از طريق مدل کمي ژئومرفولوژي با رسوب اندازه گيري شده در ايستگاه هيدرو متري با ضريب اعتماد 99 هماهنگي دارند. بدين ترتيب فرمول نهايي ارائه شده مورد پذيرش قرار گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدخان، ش.، و احمدی، ح.، و جعفری، م.، و فیض نیا، س.، و سلاجقه، ع.، و آذرنیوند، ح. (1394). ساخت مدل کمی ژئومورفولوژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لتیان). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 28(108), 92-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297000Vancouver : کپی

محمدخان شیرین، احمدی حسن، جعفری محمد، فیض نیا سادات، سلاجقه علی، آذرنیوند حسین. ساخت مدل کمی ژئومورفولوژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لتیان). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1394 [cited 2022May28];28(108):92-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297000IEEE : کپی

محمدخان، ش.، احمدی، ح.، جعفری، م.، فیض نیا، س.، سلاجقه، ع.، آذرنیوند، ح.، 1394. ساخت مدل کمی ژئومورفولوژی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سیستم ها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لتیان). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 28(108), pp.92-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297000. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی