برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ماهيت مداخلات درماني اعمال شده توسط پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني تبريز در بيماران ترومايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: اتخاذ تصميمات مناسب و اعمال مداخلات درماني در مديريت تروما يکي از مهم ترين مفاهيم در اورژانس پيش بيمارستاني به شمار مي رود. لذا مطالعه حاضر باهدف بررسي ماهيت مداخلات درماني اعمال شده توسط پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني در بيماران ترومايي شهر تبريز انجام گرديد.
مواد و روش کار: در اين پژوهش توصيفي تمامي پرونده هاي مصدومان ترومايي تماس گيرنده با اورژانس پيش بيمارستاني تبريز در سال 1393 که منجر به اعزام اورژانسي گرديده، موردبررسي قرار گرفت. براي دسترسي به اهداف پژوهش از چک ليست مشتمل بر مشخصات بيمار، مکانيسم آسيب، نوع تروما، سطح هوشياري، مداخلات درماني، مشاوره با پزشک و هماهنگي با بيمارستان پذيرش دهنده استفاده شد. داده هاي جمع آوري شده پس از واردکردن در نسخه 16 نرم افزار
SPSS با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: از مجموع کل 37002 ماموريت ثبت شده در طول يک سال در اورژانس، 5614 مورد مربوط به مصدومان ترومايي بود. شايع ترين عامل تروماي بيماران حوادث ترافيکي (
72.9 درصد) بوده و تروماي غير نافذ (85.6 درصد) بيشترين نوع تروما بود. علي رغم اينکه 46.92 درصد تروماها، مربوط به تروماي سر و گردن و مولتي تروما بود، تنها در 5.11 درصد از مصدومان از کلار گردن استفاده شده بود. 93 درصد از ماموريت هاي اورژانس در بيماران ترومايي منجر به انتقال بيمار به بيمارستان ها شده است که در 99.43 درصد از اين موارد، بين اورژانس پيش بيمارستاني و اورژانس بيمارستان پذيرش دهنده، هماهنگي به عمل نيامده بود.
بحث و نتيجه گيري: نتايج مشخص نمود در شهر تبريز علي رغم درصد بالاي مولتي تروما و تروماي سر و گردن، تنها در تعداد کمي از مصدومان از کلار گردن و تخته پشتي استفاده شده که نياز به بررسي، برنامه ريزي و برگزاري برنامه هاي آموزشي مديريت تروما براي پرسنل را دارد. همچنين در رابطه با هماهنگي خيلي کم با پزشک مشاور مرکز پيام و بيمارستان هاي پذيرش دهنده، به نظر مي رسد که نياز به برنامه ريزي و اصلاح فرآيندها دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی