برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  2 , شماره  44 ; از صفحه 83 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير توزيع و پراکنش کلانتري ها بر احساس امنيت شهروندان مطالعه موردي: کلانشهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی تهران
 
چکیده: 

امنيت يکي از نيازهاي اساسي و بنيادين فردي و اجتماعي شهروندان است که خود داراي دو بعد امنيت و احساس امنيت مي باشد.در واقع ريشه احساس امنيت شهروندان نشات گرفته از برقراري امنيت در شهرهاست. حضور فيزيکي و موثر پليس در سطح شهر مي تواند امنيت را برقرار کند و در مرتبه بالاتر آن با عامل بازدارندگي خود نوعي پيشگيري از وقوع جرم باشد که احساس امنيت را در شهروندان تقويت مي کند.حضور فيزيکي پليس در شهرها در قالب کاربري هاي نظامي که همان کلانتري هاست انديشيده شده و بر اساس برنامه کاربري اراضي هر شهر، نوع توزيع و پراکنش اين کلانتري ها متفاوت مي باشد.کلانشهر شيراز با جمعيت 1503276 نفري و داشتن 9 منطقه شهرداري يکي از کلانشهرهاي پرجمعيت و بزرگ کشور است که با داشتن 18 کلانتري امنيت شهري آن تامين مي شود. در اين پژوهش ابتدا پراکنش کلانتري هاي شيراز با آناليزهاي مکان مند در Arc GIS بررسي و سپس با تعيين رينگ هاي 1000 متري به تفاوت احساس امنيت در اين رينگ ها بر اساس فاصله از کلانتري ها پرداخته شده است. حجم نمونه 384 نفر بر اساس فرمول کوکران برآورد گرديد.نتايج حاصل نشان از کمبود در تعداد کلانتري ها و پراکنش نامناسب آنها دارد. بر اساس تحليل پرسشنامه ها و استفاده از آزمون تحليل واريانس يک طرفه با سطح اطمينان 95 درصد و سطح معناداري (0.000=sig) مشخص گرديد با فاصله گيري از کلانتري ها احساس امنيت شهروندان شيب نزولي پيدا مي کند که نشان از تاثير حضور فيزيکي پليس بر احساس امنيت شهروندان است که نوعي پيشگيري از جرم را بوجود مي آورد. همچنين در قالب آزمون همبستگي پيرسون و سطح معناداري (0.000=sig) تاثيرحضور فيزيکي پليس بر پيشگيري از جرم تاييد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی