برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 77 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير مشاوره تلفيقي (گروهي و فردي) با مشاوره صرفا گروهي بر آگاهي و نگرش جنسي زنان در آستانه ازدواج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات قبلي و نيازسنجي انجام شده، حاکي از نياز مبرم جوانان در آستانه ازدواج براي حضور در کلاس هاي مشاوره اي است که بتوانند به راحتي سوالات جنسي خود را مطرح کرده و پاسخ آن را دريافت نمايند. بنابراين با توجه به کمبود اطلاعات در مورد موثرترين روش ارائه مشاوره در اين زمينه، مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاثير مشاوره گروهي و تلفيقي از مشاوره گروهي و فردي بر آگاهي و نگرش جنسي زنان در آستانه ازدواج انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مداخله اي سه گروهه در سال 95-1394 بر روي 162 نفر از زنان مراجعه کننده به واحد مشاوره پيش از ازدواج مراکز بهداشت مشهد انجام شد. افراد به سه گروه دريافت کننده تلفيقي از مشاوره گروهي و فردي، فقط مشاوره گروهي و آموزش معمول (کنترل) تخصيص يافتند. گروه مشاوره تلفيقي، دو جلسه مشاوره گروهي و يک جلسه مشاوره فردي و گروه ديگر، سه جلسه دو ساعته مشاوره گروهي با فواصل يک هفته با موضوعات روابط زوجين و سلامت جنسي و باروري دريافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد اسکاس جمع آوري و با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي تحليل واريانس يک طرفه، آزمون توکي، آزمون آنووا يک طرفه، کروسکال واليس و کاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.مقدار p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: پس از مداخله، اختلاف نمرات آگاهي (
p=0.001) و نگرش جنسي (p=0.004) در سه گروه معني دار بود، اما بين آگاهي (p=0.9) و نگرش (p=0.4) دو گروه مداخله اختلاف معناداري وجود نداشت.
نتيجه گيري: به دنبال مشاوره گروهي و تلفيقي از مشاوره گروهي و فردي، نمره آگاهي و نگرش زنان نسبت به روابط جنسي افزايش يافت که اين افزايش در مقايسه با گروه کنترل معنادار بود. با توجه به امکانات، اجراي هر يک از اين دو روش مشاوره توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی