برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1396 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 40 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ماساژ درماني با روغن ياسمين و رايحه درماني با روغن ياسمين در کاهش درد زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان، آبادان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: درد پديده اي شايع و جزء اجتناب ناپذيري از زايمان است. احساس يا اثر تجربه درد مي تواند به ترس و اضطراب در روند زايمان بينجامد. در مطالعات انجام شده با استفاده از روش هاي غيردارويي کاهش درد، عوارض مادر و جنيني گزارش نشده است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر دو روش ماساژ درماني و رايحه درماني با روغن ياسمين در کاهش درد زايمان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه تجربي از نوع کارآزمايي باليني در سال 1391 بر روي 120 زن باردار مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر آبادان جهت زايمان انجام شد. 40 نفر در گروه مورد اول (دريافت کنندگان رايحه درماني با روغن ياسمين)، 40 نفر در گروه مورد دوم (دريافت کنندگان ماساژدرماني با روغن ياسمين) و 40 نفر در گروه کنترل (دريافت کنندگان مراقبت معمول) قرار گرفتند. رايحه درماني با استفاده از استشمام حوله دستي و چکاندن 10-5 قطره روغن ياسمين و استشمام حوله در سه مرحله ديلاتاسيوني (5-4، 7-6 و 10-8) در حين انقباض و پس از انقباض به دفعات تا زمان زايمان و براي گروه ماساژ، 20 دقيقه ماساژ منظم و دوراني در نواحي (کتف، دو طرف ستون مهره ها و ناحيه ساکروم) در سه مرحله ديلاتاسيوني در حين انقباض و پس از انقباض انجام شد. پس از پايان درد در صورت تمايل زائو، فشار روي ساکروم و يا سرتاسر پشت و شانه ها انجام شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه و آزمون آماري تعقيبي توکي انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ماساژ با روغن ياسمين موجب کاهش درد زايمان در مرحله اول، دوم و سوم زايمان نسبت به گروه کنترل شد (
p<0.001). همچنين بين گروه رايحه درماني و کنترل اختلاف معني داري وجود داشت که اين اختلاف به نفع گروه رايحه بود (p<0.001). ماساژ با روغن ياسمين در مقايسه با رايحه درماني با روغن ياسمين و مراقبت معمول، بيشترين تاثير را در کاهش درد داشت (p<0.001).
نتيجه گيري: روغن ياسمين به همراه روش هاي ماساژ و رايحه درماني با اثر قوي تر روش ماساژ، موجب کاهش درد در هر 3 مرحله زايمان شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علوی فیلی، ا.، و عسکری، م.، و وهابی، ش.، و باقری، پ.، و دشتی نژاد، ا. (1396). مقایسه اثر ماساژ درمانی با روغن یاسمین و رایحه درمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 20(3), 40-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296937Vancouver : کپی

علوی فیلی افسانه، عسکری مریم، وهابی شیما، باقری پروین، دشتی نژاد الهام. مقایسه اثر ماساژ درمانی با روغن یاسمین و رایحه درمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1396 [cited 2021May14];20(3):40-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296937IEEE : کپی

علوی فیلی، ا.، عسکری، م.، وهابی، ش.، باقری، پ.، دشتی نژاد، ا.، 1396. مقایسه اثر ماساژ درمانی با روغن یاسمین و رایحه درمانی با روغن یاسمین در کاهش درد زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 20(3), pp.40-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296937. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی