برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  7 , شماره  22 ; از صفحه 53 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تعارض کار – خانواده و سازگاري زناشويي در کارمندان مرد نوبت کار و غير نوبت کار شرکت پتروشيمي مناطق نفت خيز جنوب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشگاه غیرانتفاعی خاتم
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، مقايسه تعارض کار- خانواده و سازگاري زناشويي در کارکنان مرد نوبت کار و غيرنوبت کاري شرکت پتروشيمي مناطق نفت خيز جنوب است. روش پژوهش توصيفي و از نوع علي مقايسه اي است.حجم نمونه 322 نفر از کارکنان مرد نوبت کار و غيرنوبت کار شرکت پتروشيمي مناطق نفت خيز جنوب که در سال 1393 مشغول به فعاليت بودند است. روش پژوهش نمونه گيري تصادفي خوشه اي است. براي گردآوري اطلاعات از مقياس اندازه گيري کار- خانواده کارلسون (18ماده اي) و پرسش نامه سازگاري زناشويي اسپانير (32 ماده اي) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي طرح پژوهش از آزمون تي مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد بين تعارض کار– خانواده، سازگاري زناشويي در بين کارمندان نوبت کار و غيرنوبت تفاوت معناداري وجود دارد. با اين که نقش هاي چندگانه داراي کارکردهاي خاص هستند، زماني که فرد به طور هم زمان به ايفاي دو يا چند نقش مي پردازد، خصوصا زماني که اين نقش ها داراي انتظارات متفاوت و متضاد است، فرد دچار تعارض مي شود. نتايج نشان داد کارمندان غيرنوبت کار از رضايت و سازگاري زناشويي بيشتر برخوردارند و تعارض کمتري را تجربه مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی