برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  2 , شماره  42 ; از صفحه 115 تا صفحه 138 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين رابطه انواع اعتماد با ابعاد چند گانه امنيت در شهر کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف کلي اين مقاله بررسي رابطه بين انواع اعتماد اجتماعي شامل اعتماد بنيادين، اعتماد بين شخصي، اعتماد تعميم يافته و اعتماد نهادي/ مدني و احساس امنيت اجتماعي شهروندان در ابعاد سياسي، مالي، جامعه اي و جاني مي باشد. تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه، در بين ساکنين 18 سال و بالاتر شهر کاشان، در سال 1391 به انجام رسيده است. در اين تحقيق از شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 362 نفر در نظر گرفته شد که با وجود توزيع 400 نمونه از پرسش نامه فقط 359 نفر از شهروندان پاسخگوي آن بودند که اطلاعات مورد نياز از آن استخراج گرديد. مهمترين نتايج حاصل از آزمون رابطه بين متغيرهاي تحقيق نشان داد که؛ بين ابعاد بررسي شده از اعتماد اجتماعي در اين تحقيق شامل اعتماد بنيادي، اعتماد بين شخصي، اعتماد تعميم يافته و اعتماد نهادي / مدني با ابعاد چندگانه احساس امنيت اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد. در بررسي آزمون رابطه بين متغيرهاي زمينه اي(جنس، سن، وضعيت تاهل، شغل، مقطع تحصيلي و ميزان هزينه خانواده) و احساس امنيت اجتماعي ملاحظه گرديد که بين اين دو متغير هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل چند متغيره نيز بيانگر اين مطلب است که متغيرهاي مستقل تحقيق توانسته اند 24 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين کنند. هم چنين يافته هاي حاصل از نمودار تحليل مسير نشان دهنده آن است که ميزان اثر کل متغير اعتماد بين شخصي بر احساس امنيت اجتماعي برابر با 10 درصد، متغير اعتماد نهادي/ مدني برابر با 45 درصد، متغير وضعيت شغلي برابر با 10 درصد و همچنين متغير وضعيت تاهل برابر با 13 درصد مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی