نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  7 , شماره  22 ; از صفحه 82 تا صفحه 93 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين ادراک سياست هاي سازماني با خودکارآمدي شغلي و دلبستگي شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوکان، گروه آموزش ابتدایی، بوکان، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ادراک سياست هاي سازماني با خودکارآمدي شغلي و دلبستگي شغلي در بين مدرسان دانشگاه پيام نور شهرستان بوکان است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است، که با هدف شناخت و بررسي متغيرهاي انجام گرفته است. جامعه آماري شامل کليه اساتيد هيات علمي و مدعو دانشگاه پيام نور شهرستان بوکان در سال تحصيلي 1393 است که حجم کامل آن برابر 195 نفر است از اين تعداد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، 113 نفر انتخاب شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي استاندارد درک از سياست سازماني مقياس کاچمر و کارلسون، مقياس خودکارآمدي در تصميم گيري شغلي بتز و همکاران و پرسشنامه ابعاد دلبستگي شغلي توماس لاداهل وکنجر استفاده شده است. براي تحليل داده ها از دو سطح توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد و...) و استنباطي (آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون تک متغيره) استفاده گرديد. نتايج نشان داد بين متغيرهاي ادراک سياست هاي سازماني و خودکارآمدي شغلي در سطح 0.01 رابطه منفي و معني دار وجود دارد و نتايج رگرسيون حاکي از آن است که ادراک سياست هاي سازماني 22 درصد از واريانس خودکارآمدي شغلي را تبيين مي نمايند. هم چنين بين ادراک سياست هاي سازماني و دلبستگي شغلي نيز در سطح 0.01 رابطه منفي و معني دار است و نتايج رگرسيون نيز نشان داد که ادراک سياست هاي سازماني به تنهايي 12 درصد از واريانس در دلبستگي شغلي را تبيين مي نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، س.، و سلطانی، ا.، و نوظهوری، ر.، و محمودی، ف. (1394). بررسی رابطه بین ادراک سیاست های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی. مشاوره شغلی و سازمانی, 7(22), 82-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296899Vancouver : کپی

کریمی سیدبهاءالدین، سلطانی اکبر، نوظهوری رامین، محمودی فیروز. بررسی رابطه بین ادراک سیاست های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی. مشاوره شغلی و سازمانی. 1394 [cited 2022May21];7(22):82-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296899IEEE : کپی

کریمی، س.، سلطانی، ا.، نوظهوری، ر.، محمودی، ف.، 1394. بررسی رابطه بین ادراک سیاست های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی. مشاوره شغلی و سازمانی, [online] 7(22), pp.82-93. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296899. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی