برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  2 , شماره  41 ; از صفحه 47 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي علل افزايش سرقت به عنف (مطالعه موردي شهرستان بندرعباس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

انحراف، کج رفتاري، جرم و جنايت سابقه ديرينهاي در زندگي بشر و تاريخي به قدمت تاريخ بشري دارد. اين واقعيتي است غيرقابل احتراز که هيچ جامعهاي از آن در امان نمي باشد مقاله حاضر با هدف «بررسي بسترهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، روان شناسي افزايش سرقت به عنف در شهر بندرعباس» انجام گرفته است و تبيين نظري آن بر اساس نظريههاي اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي، فرهنگي، روان شناسي، پديده سرقت به عنف و تاثيرپذيري آن برامنيت عمومي افراد صورت گرفته است. روش تحقيق مطالعه حاضر، روش مطالعه موردي پژوهش به صورت مقطعي و روش نمونهگيري به صورت غيراحتمالي و از نوع سهميهاي مي باشد و تکنيک جمع آوري داده ها به صورت مشاهده و با تکميل پرسش نامه و تکنيک مصاحبه، بوده است که در چند دوره پيوسته مصاحبه عميق با متهمين به سرقت به عنف و کارشناسان آگاهي و اساتيد دانشگاه مولفه هاي موثر در گرايش افراد به سرقت به عنف مورد بررسي قرار گرفت، سپس متغيرهاي که بيشترين فراوان تاثيرگذار به اين جرم را به خود اختصاص داده بودند، استخراج گرديد، در مرحله بعد مولفههاي مورد مرتبط به منظورشاخصسازي از مولفههاي موردنظر از لحاظ نظري مورد مطالعه قرار گرفت و براساس آن پرسش نامه محقق ساخته براي مطالعه يکسان از 30 نمونه متهم به سرقت به عنف صورت گرفت، براساس نتايج رگرسيون چندگانه تحقيق، «ضعف در باورها و اعتقادات ديني»،« فقر و بيکاري»، «ناکامي و محروميت»، «ضعف انضباط اجتماعي»، نقش گروه همسالان»، «نقش رسانه»، «نقصان و ناکارآمدي جريان جامعه پذيري»، «شرايط محيطي و جغرافيايي»، «ضعف اعتماد اجتماعي» به ترتيب تاثيرگذاي با مقدار beta (0.68)، beta (0.43)، beta (0.40)، beta (0.34)، beta (0.32)، beta (0.32)، beta (0.26)، beta (0.17) و beta (0.96) در سطح عالي با (احتمال صحت 99.9 درصد)بيشترين ميزان سرقت به عنف را تبيين نمودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی