برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 220 تا صفحه 229 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه برخي توانمندي هاي حرفه اي دانش آموختگان کارشناسي پرستاري دانشگاه هاي آزاد و دولتي مراغه در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آگاهي از توانمندي هاي دانش آموختگان دانشگاه ها به منظور جهت يابي اهداف برنامه هاي آموزشي آينده و پاسخ گويي به نيازهاي جامعه از چالش هاي اساسي کشور محسوب مي شود. اين مطالعه با هدف مقايسه برخي توانمندي هاي حرفه اي دانش آموختگان کارشناسي پرستاري دانشگاه هاي آزاد و دولتي شهرستان مراغه در سال 1394انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه مقطعي برروي 42 نفر از دانش آموختگان کارشناسي پيوسته پرستاري دانشگاه هاي دولتي و آزاد (21 نفر در هر دانشگاه) انجام گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه هاي فردي- اجتماعي، خودارزيابي آگاهي، نگرش و مهارت، سوالات چهارگزينه اي و چک ليست هاي ارزيابي مهارت هاي باليني (آزمون ساختارمند عيني مهارت هاي باليني) بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل استفاده شد.
نتايج: در اين مطالعه از نظر مشخصات فردي- اجتماعي تفاوت معنادار بين دانش آموختگان دانشگاه آزاد و دولتي وجود نداشت (p.0.05). ميانگين (انحراف معيار) نمره سوالات چهارگزينه اي  15.4(3.7) ازمجموع 30 نمره بود. نمره نگرش دردانش آموختگان دانشگاه آزاد به صورت معناداري (p=0.005) بالاتر از دانش آموختگان دانشگاه دولتي بود. دانش آموختگان دانشگاه دولتي نمره بالاتري در درس داخلي جراحي (P=0.042) در مقايسه با دانش آموختگان دانشگاه آزاد اخذ کردند. دانش آموختگان دانشگاه دولتي در مهارت هاي ساکشن ترشحات ريه (P=0.025)، باز و بسته کردن بسته استريل (P<0.001) و پوشيدن گان (P=0.001) با تفاوت معناداري وضعيت بهتري از دانش آموختگان دانشگاه آزاد داشتند و دانش آموختگان دانشگاه آزاد نيز در مهارت هاي گذاشتن NG تيوب (P<0.001)، لاواژ (P=0.003)، گاواژ (P=0.000)، دادن دارو به بيمار (P=0.005) و اضافه کردن محلول به ظرف در محيط استريل (P<0.001) با تفاوت معناداري وضعيت بهتري از دانش آموختگان دانشگاه دولتي داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به اخذ نمرات متوسط در آگاهي و ضعف دانشجويان هر دو دانشگاه در برخي مهارت هاي باليني لازم است که هم در دوره آموزشي و هم قبل از شروع به کار دانش آموختگان پرستاري در عرصه هاي باليني توانمندي هاي حرفه اي لازم در آنها ايجاد شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غفاری، ر.، و میرغفوروند، م.، و عباسیان، ر.، و جنتی، ع. (1396). مقایسه برخی توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی پرستاری دانشگاه های آزاد و دولتی مراغه در سال 1394. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 17(79), 220-229. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296884Vancouver : کپی

غفاری رضا، میرغفوروند مژگان، عباسیان رقیه، جنتی علی. مقایسه برخی توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی پرستاری دانشگاه های آزاد و دولتی مراغه در سال 1394. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1396 [cited 2021May16];17(79):220-229. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296884IEEE : کپی

غفاری، ر.، میرغفوروند، م.، عباسیان، ر.، جنتی، ع.، 1396. مقایسه برخی توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی پرستاری دانشگاه های آزاد و دولتی مراغه در سال 1394. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 17(79), pp.220-229. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296884. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی