برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  2 , شماره  41 ; از صفحه 131 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر انضباط اجتماعي در ميان جوانان اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

انضباط اجتماعي و نتايج حاصله از آن در سلامتي جامعه، شادابي اجتماعي، احساس امنيت، يگانگي و سازش فردي و اجتماعي اهميت به‌سزايي داشته و در نهايت عامل تمدن ساز و شکوه اجتماعي زيستن انسانهاست. زندگي اجتماعي انسان تحت حاکميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است که پيروي از آن مهمترين ويژگي و رکن تربيت و فرهنگ هر جامعه است. در بررسي مسائل اجتماعي همواره مساله نظم و انضباط، ناهنجاري‌ها و کنترل و نظارت اجتماعي از مقولات برجسته بوده، که شناخت و بررسي علمي مسائل اجتماعي از دغدغه هاي صاحبنظران و مديران اجتماعي است. هدف اصلي اين مقاله شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر انضباط اجتماعي در ميان جوانان اردبيل مي باشد. روش هاي مورد استفاده در اين مقاله روش اسنادي و روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر از ميان جوانان سنين 15-29 سال در شهر اردبيل که تعداد آنها بر اساس آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي 257112 در سال 1390 بوده است انتخاب شده‌اند که نمونه گيري طبقه بندي و نمونه گيري طبقه ايي تصادفي براي انتخاب نمونه استفاده شده است و جهت تجزيه و تحليل داده ها بر حسب سطوح سنجش متغيرها از 1- تحليل دو متغيره: در تحليل دو متغيره از آزمون هاي آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون و براي تحليل هاي چند متغيره از رگرسيون استفاده شده است. 2- تحليل چند متغيره: در پژوهش حاضر براي آناليز داده‌هاي گردآوري شده از نرم افزار spss15 استفاده شده است. نتايج استنباطي حاکي از اين است که بين متغيرهاي مستقل: بين پايبندي ديني، اعتماد اجتماعي، نظارت اجتماعي غير رسمي و رسمي(پليس) انضباط اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 91
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی