برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  2 , شماره  41 ; از صفحه 83 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

احساس امنيت در پارک هاي شهر تهران به تفکيک سرکلانتريهاي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه عالی دفاع ملی
 
چکیده: 

هدف اين مقاله بررسي احساس امنيت اجتماعي درپارک ها از ديدگاه شهروندان و شناسايي رابطه آن با برخي از عوامل اجتماعي و محيطي است. روش تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار سنجش آن را پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماري شامل کليه شهروندان تهراني و مراجعه کننده به پارکهاي شهر تهران است. حجم نمونه آماري به تعداد 1155 نفر برآورد و نمونه گيري به صورت خوشه اي در سطح پارک انجام شد. اعتبار ابزار تحقيق با استفاده از اعتبار صوري و پايايي سوالات آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ در حد بالاتر از 0.75 مورد تاييد قرار گرفت. همچنين، تحليل داده ها بر اساس آمار توصيفي و استنباطي انجام شده و نتايج تحقيق نشان داد که عوامل محيطي مانند کاربري اراضي، تنوع کاربري هاي پيرامون و ساعت فعاليت آنها و نيز مجاورت مکاني کاربري ها، با افزايش احساس امنيت رابطه معنا داري دارد. تحليل داده ها نيز نشان داد که بين متغيرهاي جنس، سن و سطح تحصيلات با احساس امنيت شهروندان تفاوت و رابطه معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بنی اسد، س. (1394). احساس امنیت در پارک های شهر تهران به تفکیک سرکلانتریهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. مطالعات امنیت اجتماعی, 2(41), 83-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296872Vancouver : کپی

بنی اسد سعید. احساس امنیت در پارک های شهر تهران به تفکیک سرکلانتریهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. مطالعات امنیت اجتماعی. 1394 [cited 2021May10];2(41):83-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296872IEEE : کپی

بنی اسد، س.، 1394. احساس امنیت در پارک های شهر تهران به تفکیک سرکلانتریهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. مطالعات امنیت اجتماعی, [online] 2(41), pp.83-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296872. 

 
بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی