برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  17 , شماره  79 ; از صفحه 186 تا صفحه 195 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان انطباق دروس باليني دانشجويان پرستاري با وظايف شغلي پرستاران دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش پزشکی، مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از مشکلات آموزشي در پرستاري انطباق آموزش باليني با وظايف حرفه اي پرستاران است. لذا اين پژوهش با هدف بررسي ميزان انطباق دروس باليني دانشجويان پرستاري با وظايف و عملکرد باليني پرستاران از ديدگاه پرستاران طرحي دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه توصيفي در سال 1394 صورت گرفت. جمعيت مورد مطالعه کليه پرستاران طرحي شاغل در 5 مرکز آموزشي درماني تبريز به صورت سرشماري وارد مطالعه شدند. حجم نمونه برابر با کل جامعه مورد پژوهش ( 145 نفر) بود. همه نمونه ها غير از پرستاران طرحي که بيش از يک ماه در مرکز حضور نداشتند، وارد مطالعه شدند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس ازتاييد روايي و پايايي براي بررسي انطباق 9 درس باليني انجام شد. نمرات به صورت نمره يک خيلي کم، نمره 2 کم، نمره 3 زياد و نمره 4 بسيار زياد کد گذاري شد، داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميزان انطباق درس اصول و مهارت هاي پرستاري با وظايف باليني 89.69 درصد، درس پرستاري بهداشت و جامعه 74.48 درصد، درس بررسي و ضعيت سلامت 88.03 درصد، درس بهداشت مادر و نوزاد 68.54 درصد، درس بهداشت پرستاري کودکان 80.79 درصد، درس پرستاري بيماري هاي داخلي و جراحي  72.13درصد، درس پرستاري ويژه 77.11 درصد، درس پرستاري بحران، فوريت ها و حوادث غير مترقبه  77.68درصد و درس پرستاري بهداشت و روان 75.41 درصد به ميزان خيلي زياد و زياد برآورد شد.
نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد به منظور انطباق بيش تر دروس با وظايف باليني کوريکولوم اين دروس، سرفصل و الگوي يادگيري باليني به صورت جامع توسط برنامه ريزان آموزشي پرستاري بازنگري شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسفی، ع.، و امینی، ا.، و احسان پور، س.، و محمودیان، ر. (1396). میزان انطباق دروس بالینی دانشجویان پرستاری با وظایف شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 17(79), 186-195. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296870Vancouver : کپی

یوسفی علیرضا، امینی ابوالقاسم، احسان پور سهیلا، محمودیان رقیه. میزان انطباق دروس بالینی دانشجویان پرستاری با وظایف شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1396 [cited 2021May10];17(79):186-195. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296870IEEE : کپی

یوسفی، ع.، امینی، ا.، احسان پور، س.، محمودیان، ر.، 1396. میزان انطباق دروس بالینی دانشجویان پرستاری با وظایف شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 17(79), pp.186-195. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=296870. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی